ההגדה הישראלית

סרטון בן חמש דקות ובו מספר המאייר הנודע מישל קישקה על עבודת האיור של "ההגדה הישראלית" שערכו מישאל ציון ונעם ציון.

< 1 דקות

סקירה של הדמויות והטקסטים של ההגדה כפי שהם באים לידי ביטוי באינטרפרטציה רלוונטית ומודרנית בידי המאייר מישל קישקה.

הכתבה הופקה על ידי הטלוויזיה הקהילתית בכפר סבא.