מאיר אריאל – שונים אבל שווים

הזמר מאיר אריאל מדבר על השווים והשונים בבני האדם.

< 1 דקות

"שאדם טובע מאה מטבעות בחותם אחד וכלן דומין זה לזה.

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טובע את כל האדם בחותמו של אדם הראשון

ואין אחד מהם דומה לחברו". (משנה סנהדרין פרק ד ה)