מות משה

קריאה בתיאור המקראי של מות משה (דברים לד). בהשתתפות: לאה שקדיאל, ד"ר אילנה פרדס.

< 1 דקות

ספר דברים, החותם את חומש ספרי התורה, מסתיים בסיפור מותו של משה, המשקיף מפסגת הר-נבו על ארץ-ישראל, שאליה לא יזכה להיכנס. הוא מת בערבות-מואב, ודומה כי ה' עצמו קובר אותו, שכן איש אינו יודע היכן נקבר.

בתכניתנו נתהה על גורלו הטראגי של משה: על הסיבה לכך שנמנעה ממנו הכניסה לארץ-ישראל: על הסיבה לאי-ציון קברו: ועל הקשר בין הממד האישי לממד הלאומי, בסיפור זה.

מקור נלמד: דברים לד, א-ח

משתתפים: לאה שקדיאל, ד"ר אילנה פרדס