רב רחומי

קריאה בסיפור התלמודי על רב רחומי (תלמוד בבלי מסכת כתובות סב ע"ב). משתתפים: הסופר אמנון ז'קונט וחוקרת-התרבות אורית אילן.

< 1 דקות

רב רחומי הזניח את אשתו בגלל התמסרותו ללימוד-התורה, ונענש על כך "בידי שמיים" (עונש מוות).

סיפור זה חושף את התנגשות-הערכים הפנימית של תרבות-חז"ל: ההתנגשות בין בית-המשפחה לבין בית-המדרש.

במתח הערכי הזה, בין מימוש עצמי לבין חובות-הבית, עסקה תכניתנו.

מקור נלמד:  תלמוד בבלי מסכת כתובות סב ע"ב.
משתתפים:  אמנון ז'קונט, אורית אילן.

המקור הנלמד:

כי הא דרב רחומי  הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא

הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל מעלי יומא דכיפורי.

יומא חד משכתיה שמעתא

הוה מסכיא דביתהו, השתא אתי השתא אתי.

לא אתא.

חלש דעתה,

אחית דמעתא מעינה,

הוה יתיב באיגרא

אפחית איגרא מתותיה

ונח נפשיה.

תרגום:

רב רחומי היה מצוי לפני רבא במחוזא.

היה רגיל שהיה בא לביתו

בכל ערב יום הכיפורים.
יום אחד משכה אותו הסוגיה.
היתה מצפה אשתו.
'עכשיו הוא בא', 'עכשיו הוא בא'.
לא בא.
חלשה דעתה,
הורידה דמעה מעינה,
היה יושב על הגג,
נשבר הגג מתחתיו
ונחה נפשו.