שאול טשרניחובסקי – העברית שפתנו

שאול טשרניחובסקי מדבר על המשמעות של העברית כשפת העם השב לארצו והנפרד מהגלות

< 1 דקות

דבריו של שאול טשרניחובסקי:

תקוות ישראל בכל פעלם בכל עמלנו כאן היא שלילת הגלות.

ואם נבוא לכאן ושוב בפינו שבעים כפל שבעים לשון תישאר נפשנו לעולם בגלות.

אם לא נצא מגלות לשונה זו לא עשינו כלום.

כי קודם כל וראשית כל עלינו לצאת משעיבוד לשונות זרות זו.

ולשוב לשפה האחת העברית השפה היחידה בעבר השפה היחידה שלנו לעתיד לבא.