אם אין אני לי מי לי

בשיעור זה נלמד את המשנה ממסכת אבות פרק א משנה יד, ונעמיק בה תוך ניסיון להבין את הקשר שבין החלקים השונים במשנה.

2 שיעורים

מטרת הפעילות

  1. התלמידים ילמדו את המשנה ממסכת אבות פרק א, משנה יד.
  2. התלמידים יבינו את הקשר שבין שלושת חלקי המשנה.
  3. התלמידים יעסקו בקשר שבין המשנה לחיים שלהם.

מהלך הפעילות

פתיח: אני, חברה וזמן

א. נחלק את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל 9 עיגולים ב-3 גדלים שונים כאשר לכל עיגול יש שם (מצ"ב דף להכנת העיגולים, מומלץ להכין מראש – קובץ וורד).

ב. כל קבוצה תתבקש לבחור עיגול "אני", עיגול "חברה" ועיגול "זמן", ולסדר את העיגולים באופן שמייצג בעיניהם את הקשר שבין ה"אני" ל"חברה" ול"זמן" כמשאב שעליהם להתחשב בו.

  • עליהם לבחור את הגדלים, עיגולים שווים או שונים בגודלם, כמייצגים את היחסים בין המרכיבים השונים.
  • כמו כן עליהם לבחור את אופן ההנחה שלהם, זה לצד זה, זה על גבי זה, זה נפרד מזה וכו' לפי השקפתם.

ג. כל קבוצה תסביר אילו גדלים של עיגולים בחרה, כיצד סידרה אותם ומדוע.

שלב 1: אבל הכי הרבה אני אוהב אותי

א. נשמיע לתלמידים את השיר "אני אוהב שוקולד":

ב. נחלק את דף העבודה הראשון לעבודה בקבוצות – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

ג. בעקבות הדף נשאל במליאה:

האם אהבת עצמי היא תנאי לאהבת אחרים? נמקו.

3. שלב 2: טובים השניים מן האחד

א. נחלק לתלמידים בקבוצות את דף העבודה השני – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

ב. נשאל במליאה:

לפי הפסוקים בקהלת שניים טובים מאחד, ושלושה טובים משניים. האם עשרה יהיו טובים יותר מתשעה? הסבירו.

4. שלב 3: למה דווקא עכשיו?

א. נחלק לתלמידים את דף העבודה השלישי – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

ב. נשאל במליאה:

מה לדעתכם הקשר שבין שני הדפים הראשונים שעבדתם עליהם לבין הדף השלישי?

5. שלב 4: איך כל זה מתקשר למשנה?

א. נכתוב על הלוח את המשנה:

אם אין אני לי מי לי

וכשאני לעצמי מה אני

ואם לא עכשיו אימתי

ב. נבקש מהתלמידים לחבר כל חלק של המשנה לדף העבודה המתאים לו.

6. שלב 5: נפגשים עם המשנה בדרך לחו"ל

א. צפו בשני החלקים מתוך סרטון הבטיחות של 'אל על':

חלק ראשון:

חלק שני:

ב. כיצד לדעתכם מתקשר הסרטון למשנה שלמדנו?

(בסרטון יש הנחיה למבוגר לדאוג לעצמו תחילה ולשים על עצמו את מסכת החמצן, ורק אחר כך לטפל במי שזקוק לעזרה סביבו. ניתן לראות את סדר הקדימויות שיוצר הלל במשנה, כשממד הזמן מייצר את הדחיפות ואת הצורך לתעדף).

קבצים להורדה