בריונות בימים ההם בזמן הזה

בשיעור זה נדון עם התלמידים בתופעת הבריונות ובדרכים שונות להתמודד עמה. הלימוד ייעשה דרך מקורות חז"ל והשלכתם על תופעות בריונות המוכרות לתלמידים.

כיתות ז - יב3 שיעורים ומעלה

מטרת הפעילות

 1. העלאת תופעת הבריונות לשיח הכיתתי.
 2. הבנת הבריונות כתופעה חברתית שלילית.
 3. חשיבה על דרכי התמודדות עם בריונות.
 4. העלאת פחדים וקשיים בהתמודדות עם בריונות.

מהלך הפעילות

פתיח: בריונות בעינינו

א. נבקש מהתלמידים לחשוב על מקרה שבו נחשפו להתנהגות בריונית או לקחו בה חלק. תלמידים שירצו ישתפו באירוע.

ב. נשאל את התלמידים:

 • מה הרגשתם?
 • כיצד הגבתם?
 • מדוע?

נבקש מתלמידים נוספים להגיב ולחשוב כיצד היו מגיבים באירוע מעין זה.

ג. ניצור עם התלמידים הגדרה לבריונות.

*מהי בריונות? בריונות היא אסטרטגיית‏ התנהגות הכוללת הפגנה קבועה של כוח והשגת יעדים בעיקר בעזרת איומים. (מתוך הערך "בריונות" ב'ויקיפדיה').

2. מה עושים כשפוגשים בריונים?

א. נחלק לתלמידים דף מקור עם משנה ממסכת אבות פרק א, משנה ז – קובץ וורד.

ב. בעקבות מילוי השאלות בדף נשאל את התלמידים:

ניתאי הארבלי מדבר על שכן רע ועל הרשע וסובר שיש להתנתק מהם. האם הוא מתמודד בכך עם הרוע באופן כללי? נמקו תשובתכם.

(ניתאי הארבלי קורא להתרחק מהאנשים שמייצגים את הרע ונמנע ממגע עמם. ייתכן שההימנעות ממגע תצמצם את הרע ואולי גם תגרום להם לחזור מדרכם הרעה).

3. חכמים ובריונים

א. נחלק לתלמידים דף ובו שני סיפורים מן התלמוד על חכמים שהתמודדו עם בריונות בדרכים שונות – קובץ וורד.

ב. בעקבות קריאת הסיפורים והתשובות על השאלות בדף, נקשור את סיפורי החכמים למימרות של ניתאי הארבלי ונשאל:

מבין הדמויות הבאות: רבי מאיר, ברוריה, רבי זירא וחכמים, מי נוהג על פי גישתו של ניתאי הארבלי ומי חולק עליו?

4. סיכום: האם בריונות היא נחלתם של כולם?

א. נשאל את התלמידים:

 • מה לדעתכם מייצר התנהגות בריונית? אילו תנאים מעודדים אותה?
 • האם אצל כל אחד קיים פוטנציאל לבריונות או שיש אנשים שלעולם לא ינהגו בבריונות?
 • מדוע לדעתכם בסיטואציות מסוימות יש אנשים שיעדיפו להיות בצד של הבריון?
 • באיזה צד אתם מעדיפים להיות: בצד של הקורבן, של הבריון או של הצופה מהצד? אם בחרתם בצד של הצופה מהצד, מה הייתם עושים: מתעלמים? מתערבים כדי להפסיק? מזעיקים עזרה? מה המחיר ומה הרווח בעמדה שבחרתם?

ב. נצפה בסרטון מהתכנית "ארץ נהדרת".

ג. נחזור לשאלות ששאלנו לפני הקרנת הסרטון, ונבדוק אם הצפייה בסרטון שינתה חלק מהתשובות.

חשבו, כיצד מתקשרים המקורות שלמדנו במהלך השיעור לסרטון?

(נדמה שרבי זירא מבין שפוטנציאל הבריונות נמצא בכל אחד, ולכן אינו מתרחק מהבריונים אלא מקרב אותם. לעומת זאת, רבי מאיר מבקש לנתק כל קשר עם הבריונים ומבקש שימותו, ובכך מביע התנהגות אלימה כלפיהם גם אם לא במגע עמם).