ושתי אומרת לא!

שלושה שיעורים לקראת פורים ובהתייחס ליום האישה הבינלאומי

דיון בדמותה של ושתי במגילה, וגיוס דמותה לטובת קידום אוטונומיה של נשים במרחב התרבותי בעולם.

כיתות ז - ח2 שיעורים

מטרת הפעילות

  • להכיר את דמותה של ושתי במגילת אסתר, שלרוב אינה מוזכרת בשיח או שנתפסת כשלילית.
  • להציג את האישה המסרבת כאישה העומדת על דעתה, אישה עצמאית.

מיומנויות

  • היכולת להבחין בין סיפור לבין פרשנות והרחבה – הבחנה בין פסוקי המקרא לבין הפרשנות.
  • חשיבה מסדר גבוה – לשער מה עומד בבסיס הפרשנות לסירובה של ושתי.

***מפגש זה הוא אחד משלושה מפגשים המציעים לקשור בין דמותה של ושתי לבין נשים פורצות דרך בתרבות. בסיום המפגשים הלומדים מתבקשים לתכנן ולבנות תוצר משותף עם כיתות מבתי ספר אחרים. המפגשים מיועדים ללומדים בכיתה ז.

שיח ערכי – כדאי להדגיש

שוויון מגדרי – אישה יכולה לסרב אם היא בוחרת בזאת, כמו גם גבר. סירוב של אישה, אסור שיוביל לאלימות פיזית או מילולית.

מהלך הפעילות

פתיחה: מי חסרה?

10 דקות במליאת הכיתה.

בקשו מהלומדים להאזין לשיר משחק פורים / מילים: לוין קיפניס, לחן: נחום נרדי, ולזהות את כל הדמויות ממגילת אסתר המוזכרות בשיר.

לאחר ההאזנה אפשר להציג את מילות השיר.

אפשר להכין שאלת מנטימטר – ענן מילים או סל"ב ולבקש מהלומדים לכתוב בזמן ההאזנה את שמות הדמויות המוזכרות. לחלופין, אפשר לבקש מהם לכתוב זאת במחברת או על דף.

לאחר הצגת הדמויות שאלו את הלומדים – בשאלת מנטימטר או בכתיבה חופשית בצ'אט או בהצבעה – איזו דמות שאתם מכירים מהמגילה, אינה מוזכרת בשיר?

ניתן לסייע להם להגיע לתשובה, לרמוז על תחילת המגילה, לשאול על היכרות עם מלכה נוספת, ואם אין תשובה, לומר – ושתי לא מוזכרת. מדוע ושתי לא מוזכרת? האם אתם מכירים תחפושות של אסתר המלכה? ומה בנוגע לוושתי? מדוע אנחנו לא ממש מכירים את דמותה?

בחלק הבא של המפגש נבקש מהלומדים לחקור – מי הייתה ושתי? כיצד היא מתוארת במגילה ובפרשנויות, ומה דעתכם על כך?

משימה בקבוצות: דמותה של ושתי

20 דקות בחלוקה לקבוצות – בחדרים או בכיתה.
5 דקות הסבר המשימה, ועבודה במשך 15 דקות.

הסבירו ללומדים את המשימה בפירוט:

מטרת המשימה היא להכיר את דמותה של ושתי דרך פסוקי המגילה, ולהכיר פרשנויות אחדות לפסוקים אלו.

כל קבוצה תקבל פסוקים ממגילת אסתר המתארים את ושתי, ופרשנויות שמרחיבות על דמותה של ושתי.

*** הפרשנויות לקוחות מהתלמוד הבבלי ומאחד התרגומים הארמיים למגילת אסתר, מתקופת חז"ל. יש כמה תרגומים שונים של מגילת אסתר לארמית, שאינם נצמדים לתרגום המילולי ומוסיפים פרשנויות מדרשיות רבות. הבאנו כאן את התרגום המכונה "תרגום ראשון" בתרגום חזרה לעברית.

על הלומדים יהיה לתאר את הידוע על ושתי לפי המסופר במקרא ולפי הפרשנות, להשוות בין הגרסאות ולנסח משפט שאינו פוגעני – מדוע לא הגיעה ושתי למשתה המלך.

העבודה תהיה במצגת שיתופית: קישור למצגת.

אפשר לשלוח ללומדים את הקישור, וכך כל קבוצה תעתיק את המצגת לשימוש שלה.

***כדאי להתחיל בעבודה רק לאחר שהלומדים פתחו את המצגת והבינו את המשימה.
מומלץ לחלק את הכיתה לקבוצות של ארבעה לומדים. חלק מהמצגת מיועדת לעבודה ולקריאה משותפת לכל הקבוצה, וחלק ניתן לחלק בין חברי וחברות הקבוצה ואחר כך להשלים יחד את המידע.
הנחו את הלומדים להקשיב זה לזה, לקחת חלק ולתרום ללמידה המשותפת.

דיון ואסיף: בין ושתי לקולן של נשים בימינו

15 דקות

הצעה (המלצה בלבד, ובהתאם לזמני המפגש): לפני שניגשים להצגת התוכן ולשיח על אודותיו, בקשו משתי קבוצות לתאר בקצרה איך התנהלה העבודה שלהם: האם חילקתם ביניכם את העבודה? האם היה שיתוף פעולה? מה הייתם רוצים לשפר בפעם הבאה שתתבקשו לעבוד בצוות?

הסבירו ללומדים שגם עבודה בקבוצות היא למידה, וככל שנהיה מודעים לכך בזמן העבודה המשותפת, נוכל לעבוד יחד יותר טוב.

בתחילת המפגש ראינו שדמותה של ושתי חסרה בשיר. בקשו מהלומדים לספר מה הם גילו על ושתי במגילה ובפרשנות. בקשו מ–2 או 3 קבוצות לשתף את הכיתה, כל קבוצה בחלק אחר של המשימה ובהתאם לזמן. הלומדים יציגו את הפער בין המקרא לבין הפרשנות, ואולי יעלו את הסרבנות כאקט פמיניסטי או כחוסר רצון להתבזות מול מלך שיכור וירחיבו את היצע הפרשנויות. מומלץ להדגיש את הפער שבין הסיפור המקראי לבין התרגום או הפרשנות.

אפשר להוסיף שאלת מנטימטר שתסכם את נקודת מבטם של הלומדים – תכונה של ושתי שברצוני להדגיש לאור הלמידה:__________.

שתפו את הלומדים בבחירה שלנו בוושתי כדמות משמעותית, כאישה שאומרת "לא" בשלטון פטריארכלי בו הנשים היו כנועות וסרו למרותם של הגברים. גם בימינו אנו, יש מקומות שבהם עדיין לא מקובל שנשים מסרבות, ולעיתים הן עלולות להיפגע מעמידה על דעתן. במפגש הבא נפגוש נשים פורצות דרך בתרבות הקרובה ובתרבויות נוספות.

מערך השיעור הבא: אין ארמונות מזכוכית  נשים פורצות דרך

מערך שיעור שלישי: פורצת הדרך שלי