מי אתה 'עם הספר'?

מיהו עם הספר? מדוע נקרא כך? מה השתנה במושג? מהי המשמעות לכך שעם הוא "עם ספר"? שיעור פעיל בשילוב צילום.

כיתה ושיעור אחד

מטרת הפעילות

 • היכרות עם המושג "עם הספר".
 • לימוד פרשנויות שונות של המושג וההשתנות שלו לאורך הדורות, מביטוי שלילי לביטוי חיובי.
 • ביטוי של המושג "עם הספר" בתמונות.
 • פיתוח מיומנות התבוננות והפקת מידע מתצלום
 • פיתוח יכולת אינטגרציה של הפקת מידע מטקסט חזותי וטקסט מילולי.
 • יישום חוויתי של המושג באמצעות יציאה לצלם

מהלך הפעילות

פתיחה

הציגו את המושג "עם הספר" במליאה.
שאלו:

 1. מהו לדעתכם פרוש הביטוי "עם הספר"? [עודדו תשובות רבות ככל האפשר ונרחבות ככל האפשר. כדאי לעודד את התלמידים להמציא תשובות שיכולות לעלות מתוך ביטוי כזה. התשובות לא צריכות להתאים לפרוש שמקובל היום. חשוב להדגיש בפני התלמידים שלצרופי מילים יש פרוש מקובל, אבל יכולים להיות כל מיני פרושים והמשמעויות אפילו יכולות להשתנות, וליחיד יש זכות לחשוב ולהביע את הדמיון שלו. המטרה של סיעור המוחות הזה הוא לפתוח את המסע אל הביטוי המקובל היום ולהראות שלא תמיד זה היה הפרוש המקובל.]
 2. האם לדעתכם הביטוי מבטא עמדה חיובית או שלילית כלפי העם?
 3. על איזה עם לדעתכם מדובר?
 4. מי יכול לתת לעם שם כזה? האם הוא עצמו או מישהו אחר, חיצוני?

הקרינו במליאה את הטקסט שמסביר מהו מקור הביטוי עם הספר.
שאלו:
לפי הטקסט, האם המושג "עם הספר" הוא חיובי או שלילי?

עבודה עצמית/קבוצתית

חלקו לתלמידים את דף המקורות
[אפשר לעבוד בקבוצות או ביחידים או להקרין את הטקסטים במליאה ולדון בהם יחד.]

דיון – חזרה למליאה

[הדיון יכלול צפיה בתצלום וחשיבה משלבת בין הנראה בתצלום ובין המידע שבטקסטים. אם התלמידים עבדו באופן עצמאי על דפי המקורות, אל תתיחסו עדיין למסקנותיהם. האסיף יעשה לאחר הצפיה בתצלום.]

 1. מקרינים את התצלום על מסך במליאה. לא חושפים עדיין היכן הוא צולם ומה רואים בו! מטרת הצפייה היא להפיק כמה שיותר מידע מתוך התצלום. התצלום עבורנו הוא טקסט שכולל מידע חד פעמי וספציפי מחד, ומאידך באמצעותו אנחנו יכולים ללמוד על המנהג/התופעה/המצווה.
 2. מבקשים מהתלמידים להתבונן בקפידה בתצלום.
 3. מכריזים על משחק: כל אחד בתורו מציין פריט אחד . אסור לחזור על פריט שכבר הוזכר.

חשוב שאיסוף המידע ניטראלי ככל האפשר. בשלב זה לא תהיה עמדה לגבי הנראה (לא נציג תיאורים כמו יפה, גדול, מפחיד או כל עמדה אחרת כלפי הנראה). הסיבות לכך הן:

 • לאסוף כמה שיותר מידע שישמש אותנו מאוחר יותר כדי ללמוד את המושג מניין.
 • להתנסות בהתבוננות מדוקדקת.
 • להתנסות בדיוק בשפה.
 • להתנסות בהקשבה לאחרים.
 • להתנסות בפענוח של מצב מתוך תמונה.
 • להיחשף לזווית הראייה של אחרים.
 • להתנסות בתהליך החשוב של איסוף מידע ורק אחר כך הבעת דעה.

התצלום מוטמע ברכיב דיגיטלי שמאפשר הגדלה של פרטים בתצלום. השתמשו בכפתורים (+) (-) להגדלה ולהקטנה של התצלום.

שלב א – צופים ושואלים שאלות

[בשלב זה אנחנו רק משערים. מה שחשוב הוא העלאת השאלות. כתבו על הלוח את השערות התלמידים.]

משוטטים בתצלום באמצעות "זום אין":

 1. מתבוננים, מתארים ומונים כמה שיותר פרטים ומנסים לאפיין את המקום והסיטואציה.
 2. מתמקדים בדמות, ברקע, בחפצים.
  לפי הצורך, הזמינו תלמידים ללוח, עודדו אותם להשתמש בפונקציה של הגדלה כדי להציג את הפריט שבחרו.
 3. שואלים יחד:
 • מי נוכח בתצלום?
 • איפה צולם?
 • מנסים לפענח מהי הפעולה המצולמת, מי המצולם, למה הוא שם, מדוע המרחב מסודר כך. יש לעודד כמה שיותר שאלות.
 • מנסים לשלוף מתוך התמונה אי התאמות לכאורה. למשל, האם המרחב מתאים לפעולה?

שלב ב: מקבלים מידע על התצלום

[חושפים בפני התלמידים את המידע על התצלום, היכן צולם, מי צילם, מי מצולם, מה מצולם.]

שם התצלום: עלית גג בבית הכנסת
צלם ציון: עוזרי
שנה: 1991
מקום: ריגה לטביה
מצולם: גבאי בית הכנסת

מחלקים דף מידע על התצלום.
קראו יחד את דף המידע ושאלו:

 1. מתוך התצלום ומתוך הטקסטים שקראתם, מה משמעות הביטוי "עם הספר"?
  [עם שבמרכז התרבות שלו נמצאים הקריאה והלימוד. עם שהספר המרכזי שלו הוא אמנם התנ"ך, אבל בלימוד של אלפי שנים, נכתבו מיליוני ספרים ופרשנויות, והביטוי עם הספר הוא כבר לא ביטוי של עם שיש לו ספר אחד אלא עם שהספרים הם מרכז החיים שלו.]
 2. לפי הטקסטים שקראתם, מהו התהליך שעבר הביטוי עם הספר?
  [מביטוי שמעיד על אי הבנת הספר ומסרי האלוהים שבו לביטוי כולל שמבטא עם שחי סביב ספרים.]
 3. כיצד קשור הביטוי לחיים שלנו היום?
  [כאן כדאי לעמוד על העובדה שגם אם אנחנו לא עוסקים בלימוד תורה, פרשנות וכו.. השפה שלנו מגיעה מספר התנך, התרבות שלנו ואפילו חלק מהשמות שלנו מגיעים מאותו הספר ומספרים נוספים שנכתבו בעקבותיו.]
 4. אפשר לשאול – איזו מולדת לדעתכם היא כיום העיקרית בישראל, האם זו של אדמה או זו של הספר (התייחסו לטקסט של רבקה מרים)?

משימה לתלמיד

התלמיד יצא לצלם מצב שמייצג בעיניו את הערך שעומד בבסיס המושג "עם הספר". למשימה יצורף דף לצלם (נספח 3)
[עודדו את התלמידים לחשוב מעבר לביטוי החזותי המובן מאליו, עודדו חשיבה מופשטת והפעלת דמיון]

אפשרויות הצגה של עבודות התלמידים

 • תלמידים יציגו בכיתה את התצלום שצילמו ויציגו את הפרטים שכתבו בדף לצלם.
 • העבודה תעלה על לוח padlet אישי של התלמיד, כחלק ממכלול העבודות בנושאים השונים. בסוף התהליך יתגבש תלקיט עבודות דיגיטלי. יכול לשמש גם כהערכה חלופית.
 • הצגה קבוצתית: פותחים לוח padlet כיתתי. במרכז הלוח התמונה מ"עדשה יהודית" וסביבה תמונות וטקסטים של התלמידים.
  (הנחיות לשימוש ב padlet)

אפשרות נוספת: להעלות את העבודות על מצגת emaze

* כל התצלומים הם מתוך האתר "עדשה יהודית". מורים מוזמנים לעשות שימוש גם בתצלומים שאינם כלולים במערכים.