ראש השנה ויום הכיפורים – למידה היברידית

מערך למידה המקנה לתלמידים את המידע העיקרי על ראש השנה ויום הכיפורים, ועוסק בהרחבה בערכים שעולים מהחגים האלה.

כיתות ז - ט3 שיעורים ומעלה

מטרת הפעילות

 • התלמידים יכירו את הרקע, המנהגים והערכים המרכזיים הקשורים לראש השנה ויום הכיפורים ולחיבור בין שני המועדים.
 • התלמידים ייחשפו לאפשרות לערוך חשבון נפש תוך כדי בחינת המציאות בהווה ובעבר ומבט אל העתיד, במסגרת המעגל האישי שלהם אבל גם במעגלים רחבים יותר, הקשורים להיבטים חברתיים.
 • התלמידים יכירו טקסטים יהודיים-ישראליים, וינתחו את הרעיונות המרכזיים העולים מהם.
 • התלמידים יפתחו מודעות חברתית.

מיומנויות

יחידה ללימוד עצמי:

 • אוריינות שפתית – זיהוי הרעיון המרכזי ומטרת הטקסט, השוואה בין מקורות.
 • הכוונה עצמית – ביצוע בקרה עצמית ועדכון המטרות בהתאם.
 • היכולת לעשות חשבון נפש.
 • דיון בסמליות ובמשמעות הערכית של החג ומצוותיו.

מצגת אינטראקטיבית:

 • אוריינות דיגיטלית – זיהוי מניפולציות במדיה הדיגיטלית (כלומר, זיהוי האמצעים שנעשה בהם שימוש ביצירת הסרטון)
 • מודעות חברתית – הבנת ההשפעה שיש לפעולות הפרט על אחרים; זיהוי מצבים של פגיעה בזולת.

אמצעי למידה

הקדמה

מערך הלמידה המוצע מקנה לתלמידים את המידע העיקרי על ראש השנה ויום הכיפורים, ועוסק בהרחבה בערכים שעולים מהחגים האלה, ושהם חלק מתוכנית הלימודים במקצוע תרבות יהודית-ישראלית לחטיבת הביניים – כבוד האדם, ערך הבחירה, אחריות ומעורבות. הבחירה ללמד את שני המועדים כיחידה אחת מדגישה את הקשר ביניהם, ותורמת להבנה טובה יותר של התפקיד של כל אחד מהם.

משך הפעילות

שלושה שיעורים – מפגש פותח במליאה (ממשית או וירטואלית), מפגש של למידה עם מחשבים (בחדר המחשבים או כל אחד בביתו), מפגש מסכם במליאה (ממשית או וירטואלית)

מהלך הפעילות

1. מפגש פותח במליאה – ממשית או וירטואלית (30 דקות)

מטרת המפגש היא "ליישר קו" בכל הנוגע לידע על שני המועדים: ראש השנה ויום הכיפורים, והקשר ביניהם.

המפגש הפותח מתקיים במליאה – מליאת הכיתה הפיזית או באמצעות פלטפורמה ללמידה סינכרונית – zoom, teams, google meet.

במהלך המפגש נשתמש בלוח שיתופי – מנטימטר או סל"ב. חשוב להכין מראש את הלוח השיתופי, ואם משתמשים בסל"ב – יש לבקש מהתלמידים להתקין מראש את האפליקציה. השיעור כולל פעולת מיון של הדברים שיעלו התלמידים – אם משתמשים בסל"ב, התלמידים יוכלו לבחור את הקטגוריות ואחר כך למיין את הדברים, ואם משתמשים במנטימטר – יש להגדיר קטגוריות מראש.

 • בקשו מהתלמידים לרשום על גבי לוח שיתופי מילים, מושגים ומשפטים שקשורים לראש השנה ויום הכיפורים. לאחר מכן מיינו יחד את כל מה שנכתב: משמעות, מנהגים… (אם יש אמירות שגויות של התלמידים, יש להעיר בעדינות).
 • ציינו בפני התלמידים שלכולנו יש ידע על שני המועדים האלה, ולפני שאנחנו מעמיקים בו, חשוב לוודא שכולנו מכירים את המשמעות העומדת מאחורי המועדים ואת המנהגים השונים.
 • הקרינו את הסרט מסדרת "קצרים על מועדים".
 • שאלו את התלמידים אם הסרט חידש להם משהו, סידר עבורם את המידע שהיה להם על המועדים, או היה מיותר בעיניהם.
 • העלו שאלה מאתגרת לדיון: בקשו מהתלמידים לחשוב באיזה אופן עוסקים המועדים האלה בעבר ובעתיד, ומה תופס בהם מקום מרכזי יותר – העבר או העתיד. אין תשובה אחת נכונה. מטרת הדיון היא לעורר מחשבה לקראת המפגש הבא.
 • בסוף השיעור, הפנו את התלמידים ליחידת הלימוד ובה הסרטון וחידון הטריוויה – כך הם יוכלו לצפות שוב בסרטון ולבחון את הידע שלהם בנושא ראש השנה ויום הכיפורים.

2. מפגש שמשלב מליאה ולמידה עצמית – בחדר המחשבים או באופן וירטואלי (45 דקות)

לקראת המפגש – שייכו את יחידת הלימוד ראש השנה ויום הכיפורים במבט לעתיד לתלמידים. היחידה מציגה שני טקסטים העוסקים במבט אל העתיד (והעבר) מבחינת שני המועדים. הפעילות מזמינה את התלמידים לערוך היכרות עם שתי גישות שונות לנושא המוצגות בטקסטים. עוד מציעה להם הפעילות להתבונן במעגלי החיים שונים – מהאישי ביותר ועד לרחב ביותר – ולחשוב על שינויים שירצו לעשות בשנה החדשה.

 • הזכירו לתלמידים את הדיון שקיימתם בכיתה בשאלה באיזה אופן ראש השנה ויום הכיפורים עוסקים בעבר ובעתיד. תוכלו להעלות רעיונות מרכזיים שעלו בדיון, ולומר להם שבמהלך השיעור היום, כל תלמיד יעבוד באופן עצמאי.
 • הפנו את התלמידים למשימה בילקוט הדיגיטלי ובקשו מהם לעבוד באופן עצמאי. הזכירו להם שאתם עומדים לרשותם בכל שאלה שתעלה: אם הם בחדר המחשבים, הם יכולים לקרוא לכם, ואם הם נמצאים בחדר וירטואלי, הם יכולים להתייעץ בכל שלב באמצעות צ'אט אישי וכמובן להתייעץ בקבוצה – שאלות של תלמיד אחד בוודאי יסייעו גם לאחרים. הצעה נוספת למצב של למידה מרחוק: כל שני תלמידים יהיו בחדר משלהם ויוכלו להתייעץ זה עם זה, וגם להזמין את המורה שיסייע להם.
 • כנסו את התלמידים לדיון משותף במליאה (הממשית או הווירטואלית) ובקשו מהם לחלוק תובנות ומחשבות שעלו בהם בעקבות הפעילות.
 • ציינו בפני התלמידים שהמשימה מסתיימת בהתייחסות למעגלים השונים בחייו של אדם, ואִמרו להם שבשיעור הבא יתמקדו באחד המעגלים האלה הן במבט אל העבר וההווה והן במבט אל העתיד.

3. מפגש מסכם במליאה – ממשית או וירטואלית (45 דקות)

שיעור זה ילוּוה במצגת האינטראקטיבית "שקופים". המצגת עוסקת בחשבון נפש חברתי, נושא ההולם את "הימים הנוראים" שבין ראש השנה ליום הכיפורים. המצגת מעלה שני ערכים מרכזיים המוזכרים בתוכנית הלימודים: אחריות ומעורבות וכבוד האדם. היא מזמינה את התלמידים להפנות את מבטם אל האנשים ה"שקופים" בחברה, ולהיישיר מבט אל הפגיעה בזכויותיהם.

 • הזכירו לתלמידים את המשימה שביצעו בשיעור הקודם. המשימה הסתיימה במעגלים השונים בחייו של אדם, ועלינו לבחון עכשיו את אחד המעגלים האלה, הן במבט אל העבר וההווה והן במבט אל העתיד.
 • העבירו את המפגש באמצעות המצגת (היעזרו בהנחיות להוראת המצגת).
 • בסיום העבודה על המצגת אנו מציעים לערוך דיון על הקשר בינה לבין היחידה ללימוד עצמי – באיזה אופן המצגת מיישירה מבט אל העתיד? לאיזה מעגל היא מתייחסת? מה בין התבוננות ומודעות לתופעה לבין מבט אל העתיד ונקיטת צעדים מעשיים?