שיעור חמישי: בחינת הערכים היהודיים לעומק

באמצעות הפעילויות השונות המובאות בשיעור זה, התלמידים בוחנים את המשמעות ואת הרלוונטיות של הערכים היהודיים לחייהם

כיתות ו - חשיעור אחד

מטרת הפעילות

התלמידים בוחנים את המשמעות ואת הרלוונטיות של הערכים היהודיים לחייהם.

חומרים

החומרים תלויים בפעילויות שתחליטו לעשות בכיתה.

הכנות

ההכנות תלויות בפעילויות שתחליטו לעשות בכיתה.

מהלך הפעילות

לאחר שכיתתכם הגדירה את רשימת ערכי הליבה היהודיים, אנו ממליצים לבחון לעומק אחד או יותר מערכים אלה — באמצעות תמונות, טקסטים, ופרויקטים של התלמידים.

בדפים הבאים מובאים רעיונות לפעילות עבור ערכי ליבה יהודיים. אלה כוללים:

 • חינוך
 • לימוד תורה
 • עשיית צדקה וחסד
 • קהילתיות
 • "כל ישראל ערבים זה לזה"
 • כיבוד הורים ומורים
 • קיום ההלכה ושמירה על המסורת

על פי צורכי תכנית הלימודים שלכם, רשימת הערכים של הכיתה, תחומי העניין של התלמידים, ואילוצי הזמן, התנסו בפעילויות רבות ככל שתרצו. הקדישו שיעור אחד או יותר לנושא, ושנו את הפעילויות לפי ראות עיניכם.

מאחר שאין רשימה מוגדרת של ערכים יהודיים, שבעת הערכים שמנינו לעיל לא בהכרח מתאימים לרשימה שהעליתם בכיתה. אולם סביר להניח שתהיה חפיפה מסוימת בין רשימה זו לרשימה שלכם. שוב, אל תהססו להתאים את הרעיונות להקשר שלכם.

רעיונות לפעילויות

1. חינוך:

א. בקשו מהתלמידים להשלים את דף העבודה "מערה" (להורדה , גרסה מקוונת.) או לחילופין חקרו את התצלום, השאלות והטקסטים באמצעות דיון בכיתה.

ב. בקשו מהתלמידים לצלם תמונות בבית הספר המשקפות את הערך "חינוך", או בקשו מהם ליצור ולצלם סדרה של תמונות מבוימות שממחישות את הערך הזה.

ג. בקשו מהתלמידים להשוות בין התצלומים "אפשערן", "אחות גדולה" ו"צורתו של הצליל". נהלו דיון:

 • מה משותף לתמונות הללו?
 • במה הן שונות?
 • מה הן אומרות על תפקידו של החינוך בקהילה היהודית העולמית?
 • מדוע יהודים רואים בשפה העברית חשיבות רבה כל כך?

2. צדקה:

א. בקשו מהתלמידים להשלים את דף העבודה "בני נוער יהודים מפדרציית ה-UJA" ( להורדה , גרסה מקוונת) או לחילופין חקרו את התצלום, השאלות והטקסטים באמצעות דיון בכיתה.

ב. בקשו מהתלמידים לצלם תמונות בבית הספר המשקפות את הערך "צדקה", או בקשו מהם ליצור ולצלם סדרה של תמונות מבוימות שממחישות את הערך הזה.

ג. עיינו בתצלום "מוסיקאי בית התמחוי" ודברו עליו ביחס לטקסט מהתלמוד:

מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל, ומבקרין חולי נכרים עם חולי ישראל, וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל, מפני דרכי שלום

(גיטין סא א)

שאלו את התלמידים:

 • מהי משמעות הביטוי "מפני דרכי שלום"?
 • מהי חובתנו כלפי הקהילות השונות שאנו חלק מהן?
 • כיצד אנו מחליטים למי לתת צדקה?

ד. בקשו מהתלמידים לחקור ארגונים חברתיים שונים בקהילה שלכם והחליטו ככיתה היכן תרצו להתנדב או למי לתרום כסף.

3. קהילה:

א. בקשו מהתלמידים להשלים את דף העבודה "ממתינים לשבעה יהודים" (להורדה , גרסה מקוונת) או לחילופין חקרו את התצלום, השאלות והטקסטים באמצעות דיון בכיתה.

ב. בקשו מהתלמידים לצלם תמונות בבית הספר המשקפות את הערך "קהילה", או בקשו מהם ליצור ולצלם סדרה של תמונות מבוימות שממחישות את הערך הזה.

ג. בקשו מהתלמידים לעיין בתצלום "בומבה ישראל".

-בקשו מהם לקרוא את הטקסטים לדוגמה המלווים את התמונה.

 • איזה טקסט לדעתם מתחבר בצורה הטובה ביותר לתמונה? מדוע?

-נהלו דיון על:

 • מה הן החובות שלנו כלפי הקהילה שלנו?
 • מה הן הקהילות השונות שאנו חלק מהן?
 • מה אנחנו מקבלים מכל אחת, ומה אנחנו נותנים לכל אחת?

ד. בקשו מהתלמידים להשוות בין שתיים או יותר מהתמונות של עוזרי, ולבחון בעזרתן היבטים שונים של המושג "קהילה".

-לדוגמה, בקשו מהם לעיין בתצלומים "זריחה", "ממתינים לשבעה יהודים" ו"מחנה קיץ". נהלו דיון על:

 • מה הקשר בין התמונות הללו לקהילה?
 • מה הן אומרות על תפקידו של "מקום" בקהילה?
 • עד כמה חשובים לדעתכם המקומות שבהם אנו נאספים לחיי הקהילה?

-לחלופין, בקשו מהתלמידים לעיין בתצלומים "מצבה" ו"בית החיים". נהלו דיון על:

 • מה הקשר בין שתי התמונות?
 • מה הן אומרות על האחריות כלפי החיים והמתים בקהילות שלנו?

ה. הראו לתלמידים את התצלומים "שוחט" ו"סופר סת"ם".

-נהלו דיון על תפקידם של האנשים המצולמים בתמונות האלה בקהילה היהודית.

-לאחר מכן בקשו מהתלמידים לראיין ולצלם אנשים שתורמים (בכל הרמות) לקהילה שלהם – כבאים, גבאים, רבנים, פוליטיקאים מקומיים, אנשי חינוך, עובדי דואר, משמרות זה"ב וכו'.

ו. קהילה היא פסיפס של אנשים. קיימת תחושה של אחדות שקושרת את הקהילה יחד, אך גם תחושה של שוני ששומרת על הדינמיקה וההתפתחות של הקהילה.

-בקשו מהתלמידים ליצור יצירת אמנות שיתופית, המשקפת את האחדות של קהילת הכיתה שלכם כמו גם את הגיוון שקיים בין בני הכיתה. לדוגמה, הם יכולים ליצור פסיפס של אריחים מצוירים, או ציור קיר בבית הספר.

4. כלל ישראל:

א. בקשו מהתלמידים להשלים את דף העבודה "שלח את עמי" (להורדה , גרסה מקוונת) או לחילופין חקרו את התצלום, השאלות והטקסטים באמצעות דיון בכיתה.

ב. בקשו מהתלמידים לצלם תמונות בבית הספר המשקפות את הערך "כלל ישראל", או בקשו מהם ליצור ולצלם סדרה של תמונות מבוימות שממחישות את הערך הזה.

ג. בקשו מהתלמידים לעיין בתצלום "שוחרר בכבוד" ולכתוב סיפור מנקודת מבט של הדמות בתמונה. לאחר מכן דברו על נסיבות הגעתו של האיש לישראל.

ד. בקשו מהתלמידים לחקור עליות שונות לישראל במאה ה-20 – לדוגמה, מאתיופיה, תימן, צפון אפריקה, ובריה"מ לשעבר (ראו את התצלומים: "הסוד", "תרמיל גב", "מערה", "שלח את עמי", "צורתו של הצליל", "רקע", "פותחים שולחן", "בני מנשה").

5. כיבוד הורים ומורים

א. בקשו מהתלמידים להשלים את דף העבודה "תרמיל גב" (להורדה , גרסה מקוונת) או לחילופין חקרו את התצלום, השאלות והטקסטים באמצעות דיון בכיתה.

ב. בקשו מהתלמידים לצלם תמונות בבית הספר המשקפות את הערך "כיבוד הורים ומורים" (אפשר גם סבים וסבתות או אנשים מבוגרים בכלל), או בקשו מהם ליצור ולצלם סדרה של תמונות מבוימות שממחישות את הערך הזה.

ג. בקבוצות קטנות, בקשו מהתלמידים לעיין בתצלומים הבאים: "ניצול שואה עם נכדיו", "תרמיל גב".

ד. בקשו מכל קבוצה לדון בתמונות:

 • באיזה אופן מראה תמונה זו את מושג הכבוד להורים?

-בקשו מכל קבוצה למצוא טקסט שילווה את התמונה (השתמשו ב"טקסטים לדוגמה"). נהלו דיון:

 • מה נוכל לעשות בחיים שלנו כדי לבטא את הערך כבוד?

ה. בקבוצות קטנות:

-בקשו מהתלמידים להעלות תרחישים אמיתיים או מדומיינים המשקפים את הערך של כיבוד הורים/ מורים.

-בקשו מהתלמידים להמחיז במשחק תפקידים את הסצנות עבור יתר הכיתה, ודברו עליהם. כל קבוצה יכולה להציג שתי סצנות – אחת שממחישה את הגשמת הערך, ואחת שממחישה את אי הגשמתו.

6. הלכה ומסורה

א. בקשו מהתלמידים להשלים את דף העבודה "טקס ברית מילה" (להורדה , גרסה מקוונת) או לחילופין חקרו את התצלום, השאלות והטקסטים באמצעות דיון בכיתה.

ב. בקשו מהתלמידים לצלם תמונות בבית הספר המשקפות את הערך "הלכה ומסורה" (קרי, שמירה על המנהגים והמסורת), או בקשו מהם ליצור ולצלם סדרה של תמונות מבוימות שממחישות את הערך הזה.

ג. בקשו מהתלמידים לעיין בתצלום "אפשערן".

-בקשו מכל תלמיד לכתוב סיפור על מה שקורה לדעתו בתמונה.

-לאחר מכן, ספרו את הסיפור האמיתי שמאחורי התמונה, ושוחחו על:

 • באיזה אופן קשור מנהג ה"אפשערן" לערך של "מסורת"?
 • מדוע חשוב להעביר את המסורת היהודית לדור הצעיר?
 • באילו דרכים נוספות אנו מעבירים מסורות הלאה?

לכל אורך חקירת הערכים היהודיים בכיתה, עזרו לתלמידים להבין שערכיו של אדם משפיעים על התנהגותו בקהילה. לדוגמה, אם 'תיקון עולם' חשוב בעיניכם, אולי תתנדבו לארגון סביבתי. ואם אתם רואים ערך חשוב בכיבוד לזולת, ודאי תנהגו בנועם ונדיבות עם משפחתכם, חבריכם ושכניכם.

שוחחו על הדרכים שבהן אנו מביעים את הערכים שלנו באמצעות מעשינו – ומתי איננו מקיימים אותם. לדוגמה, חשבו על מסיבות בר/בת מצווה. מצד אחד, אנו חוגגים אירוע חשוב במחזור החיים היהודי. מצד שני, הכסף שמוציאים על המסיבה יכול היה לשמש אולי למטרות אחרות. מה דעתם של התלמידים?

ומה לגבי מקרים שבהם יש התנגשות בין הערכים האישיים של התלמיד ובין הערכים היהודיים שלו? לדוגמה, כאשר מסיבה או משחק כדורסל בליל שבת מעמיד את החשיבות של פופולריות חברתית כנגד הערך של ארוחת ליל שבת בחיק המשפחה. כיצד הם מגיבים לכך?

בקשו מהתלמידים לחשוב על דרכים לתרגם את הערכים שלהם למעשים בקהילה. לכל ערך נתון, דברו על:

 • כיצד ערך זה משפיע על חיי היומיום שלי?
 • לאילו סוגיות חברתיות רחבות יותר הוא קשור?
 • לאילו מעשים הוא מוביל?

בקשו מן התלמידים למלא ולדבר על דף העבודה "הגשמת ערכים" ( להורדה , גרסה מקוונת) כדי לסייע להם להעלות דרכים שבהן אנו מיישמים את הערכים שלנו הלכה למעשה.

סדרת מערכי שיעור "העדשה היהודית":

שיעור ראשון: התבוננות בצילום
שיעור שני: מה עושה תמונה לתמונה טובה?
שיעור שלישי: ערכים
שיעור רביעי: ערכים יהודיים
שיעור חמישי: בחינת הערכים היהודיים לעומק
שיעור שישי: תיעוד הקהילה שלכם
שיעור שביעי: חיבור בין תמונה לטקסט