שיעור ליום המעשים הטובים

בשיעור זה ננסה להבין מהו מעשה טוב בעינינו, האם נוכל לאפיין מעשה כמעשה טוב? האם מעשה טוב אחד עולה על מעשה טוב אחר? מה בין יום המעשים הטובים לבין חיים של מעשים טובים?

כיתות ז - יב2 שיעורים

מטרת הפעילות

 1. מודעות לעשיית מעשים טובים כאורח חיים.
 2. מהי המשמעות של יום מעשים טובים?
 3. בירור הצירוף "מעשה טוב".

מהלך הפעילות

פתיח: מהו מעשה טוב?

א. נחלק לתלמידים את השאלון "מהו מעשה טוב?" ובו רשימה של מעשים – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

ב. נבקש מהתלמידים להגדיר האם המעשים האלה הם מעשים טובים.

ג. באמצעות השאלון נברר עם התלמידים את הצירוף "מעשה טוב":

 • מה נחשב בעיניהם מעשה טוב?
 • מתי מעשה הוא מעשה טוב?
 • אילו קריטריונים מגדירים בעיניהם מעשה טוב? (למשל: האם המעשה נעשה ביחס לעצמי או לזולתי? האם המעשה הוא בגדר חובה או התנדבותי וכדומה).

שלב 1: מהו מעשה טוב יותר?

א. נחלק לתלמידים את דף העבודה "המעשים הטובים של מר עוקבא ואשתו" – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

ב. נקרא איתם את הסיפור מן התלמוד הבבלי, ונבקש מהתלמידים לענות על השאלות שבדף.

ג. בעקבות תשובות התלמידים נחזור לקריטריונים המגדירים מעשה טוב.

נבדוק אם הקריטריונים שקבענו מבחינים בין:

 • המעשה של מר עוקבא – מתן כסף באופן קבוע.
 • המעשה של אשתו – מתן אוכל מוכן על פי בקשתו של העני ומידת הצורך שלו.

שלב 2: משהו טוב שעשיתי

א. נבקש מהתלמידים לרשום לעצמם על פתק מעשה טוב שעשו במהלך השבוע האחרון (ניתן להיעזר בדף המצורף).

ב. נבקש ממי שרוצים שישתפו במעשים הטובים שעשו.

שלב 3: מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו?

א. נצפה עם התלמידים בקליפ שעשו תלמידים לשיר "ואחרי ככלות הקול":

ב. נבקש מהם לרשום אילו מעשים טובים נעשים בקליפ (ניתן להיעזר בדף המצורף).

ג. נשאל את התלמידים בעקבות הצפייה בקליפ:

 • האם אלו מעשים טובים בעיניכם?
 • מה הופך אותם למעשים טובים (ניזכר בקריטריונים שנקבעו)?
 • האם אלו מעשים מיוחדים הדורשים מאמץ ויוזמה יוצאי דופן או שאלו מעשים שנעשים ביום-יום?
 • מה צריך לקרות כדי שמעשים מעין אלו יהיו מעשי יום-יום?

סיכום: חיים של מעשים טובים

נשאל את התלמידים:

 • האם מספיק יום של מעשים טובים?
 • מה צריך לקרות כדי שיום המעשים הטובים יהיה לחיים של מעשים טובים?
 • האם יום המעשים הטובים מקדם אותנו לקראת חיים של מעשים טובים?
 • אילו דרכים נוספות יכולות להטמיע את המעשה הטוב בשגרת יומנו?