שתיית אלכוהול בפורים

בשיעור זה נשתמש במצוות המשתה בפורים "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" כמניע לדיון עם התלמידים על שתיית אלכוהול בכלל ובמסיבות הפורים בפרט, על המניעים לשתייה ועל הסכנות הכרוכות בה.

כיתות י - יב2 שיעורים

מטרת הפעילות

 1. להעלות לשיח את נושא השתייה בכלל ואת השתייה במסיבות פורים בפרט.
 2. לנסות ולהבין מדוע בני נוער שותים.
 3. לעמוד על הסכנות שבשתייה.
 4. להעלות צורות בילוי אלטרנטיביות.

* ניתן לוותר על אחד השלבים לפי שיקול דעת המורה אם אין אפשרות לשני שיעורים.

מהלך הפעילות

פתיח: האם להשתכר זו מצווה?

נפתח את הנושא בשאלה לתלמידים:

 • האם לשתות יין זו מצווה?
 • באילו אירועים אנו מתבקשים לשתות אלכוהול והשתייה היא מעשה נורמטיבי? (קידוש, סעודה חגיגית, הרמת כוסית).
  מכאן רואים ששתיית אלכוהול היא עניין חברתי, נורמטיבי, חלק מכללי הטקס בהזדמנויות שונות.
 • אם כך, האם להשתכר זו מצווה? נבקש תשובות מהתלמידים.

שלב 1: חיוב במשתה פורים

נחלק לתלמידים דף עבודה ובו שני מקורות: חיוב המשתה במגילת אסתר, ההלכה של הרמב"ם לעניין השתייה בפורים: גרסת וורד | גרסה מקוונת.

נשאל את התלמידים: מה המסקנה משני המקורות הללו ביחס למצווה להשתכר?

שלב 2: שני חכמים ששתו בפורים

מצ"ב דף ובו סיפור על שני חכמים שהשתכרו בפורים וכתוצאה מכך נגרם אסון: גרסת ווורד | גרסה מקוונת.

בדיון בעקבות הדף, נתעכב על המתח שבין ההכרזה של רבא המחייב שתייה לשוכרה בפורים עד שאדם לא יבחין בין טוב (ברוך מרדכי) לרע (ארור המן), לבין הסיפור על רבה ורבי זירא שהשתכרו וכתוצאה מכך הרג רבה את רבי זירא, ורק נס החזיר את רבי זירא לחיים. כלומר, השתייה לשוכרה הולידה אסון.

התלמוד מכיר בחיוב, אך גם מזהיר מפני הסכנה הטמונה בשתייה.

שלב 3: צפייה בסרט "40% מסטול"

נצפה בסרט "40% מסטול" שהופק על ידי בני נוער ומתאר את הרגלי צריכת האלכוהול, הסיבות לצריכה והנזקים שהיא יוצרת.

 • נחלק לתלמידים דף צפייה שימלאו במהלך הצפייה בסרט: גרסת וורד | גרסה מקוונת.
 • בעקבות הצפייה בסרט והדף שמילאו, נעלה לדיון את ההרגלים, את הסיבות ואת הנזקים הקשורים לצריכת אלכוהול.
 • הסרט נוגע גם בחוק המאבק בתופעת השכרות. אם תמצאו לנכון להרחיב בנושא החוק או תישאלו על ידי התלמידים ותידרשו למידע, לפניכם קישור לאתר שפ"ינט של משרד החינוך.

סיכום: שתייה בפורים

נחזור לשאלה שבה פתחנו את השיעור ונשאל את התלמידים:

לאור הסכנות והחסרונות שבשתייה, איך אפשר להסביר את מצוות השתייה לשוכרה בפורים?

הסברים אפשריים:

 • אירוע יוצא דופן, חד-פעמי, שנעשה רק בפורים, כמו התחפושות שמייחדות את פורים בלבד.
 • סביר להניח שכשההלכה הזאת נקבעה לא התמודדו עם בעיית שתייה בקרב בני נוער, ואולי כיום יש מקום לשים סייג להלכה זו. עם זאת, ראינו במקרה של רבא ורבי זירא שהתופעות המסוכנות שבשתייה לא היו זרות גם לחכמינו.
 • הרמב"ם מציין שתייה שנעשית בבית, במקום הסעודה, ואמורה להפיל על האדם תרדמה. אין הכוונה לשתייה במועדון ולא לשתייה שמובילה להתנהגות אלימה.

עם זאת, לא נוכל להתעלם מהקושי שלנו היום להקפיד על קיום מצווה זו. יש מקום לתת ביטוי לקושי הזה, כפי שמצאנו גם בתלמוד הבבלי בסיפור על רבה ורבי זירא.