אברהם וישמעאל – במדרשי חז"ל

לפי חז"ל, היה גירוש ישמעאל אחד מעשרת הניסיונות של אברהם. מדרשי אגדה מרחיבים בתיאור הקושי של אברהם להיפרד מבנו ומדגישים את המשך הקשר ביניהם, כולל ביקורי אברהם אצל ישמעאל.

< 1 דקות

לפי המסופר במקרא, התקשה אברהם למלא את דרישת שרה לגרש את ישמעאל בנו מביתו, ועשה זאת רק בעקבות דברי ה': "אַל יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל הַנַּעַר וְעַל אֲמָתֶךָ כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע" (בראשית כא 12).
לפי מסורת חז"ל היה גירוש ישמעאל אחד מעשרת הניסיונות של אברהם, ומדרשי אגדה מרחיבים בנושא ומתארים לא רק את הקושי של אברהם להיפרד מבנו – אלא גם את העובדה שלמעשה לא נפרד ממנו ממש, אלא שמר על קשר אתו ואף נהג לבקרו.
במדרש אגדה מאוחר (כנראה מהמאה השביעית או השמינית)1 מסופר כי כאשר גירש אברהם את ישמעאל ואמו, הוא קשר דרדור – חבית של עץ – למתניה של הגר, כדי שהחבית תחרוץ שביל באדמה ותסמן את הדרך שבה הלכו, "וכשירצה אברהם לראות את ישמעאל בנו יראה את הדרך שהלכו בה". כעבור שלוש שנים הלך אברהם לבקר את ישמעאל, ועשה זאת בידיעת שרה ואף נשבע לה, "שלא ירד מהגמל במקום שישמעאל שרוי שם". באותו ביקור לא פגש אברהם את ישמעאל – אלא את אשתו עיסה, שלא נהגה באברהם מידה של הכנסת אורחים, ולפיכך השאיר בידיה אברהם הודעה לישמעאל בנו: "בא זקן אחד מארץ כנען לראותך ואמר שסף הבית אינו טוב".
כאשר שמע זאת ישמעאל – גירש את אשתו, ואמו לקחה לו אישה חדשה ושמה פאטימה.2 כעבור שלוש שנים הלך אברהם שוב לבקר את ישמעאל. גם הפעם ישמעאל לא היה באוהל, אבל אשתו אירחה את אברהם ונהגה בו הכנסת אורחים כראוי. לפיכך "עמד אברהם והיה מתפלל לפני הקב"ה על בנו ונתמלא ביתו של ישמעאל כל טוב. וכשבא ישמעאל הגידה לו אשתו את הדבר הזה, וידע ישמעאל שעד עכשיו רחמי אביו עליו".3