בית כנסת הרמב"ן

בית כנסת בעיר העתיקה בירושלים (הוקם אחרי מותו של רמב"ן), היה מוקד לסכסוכים בין מוסלמים ליהודים בשל קרבתו למסגד עומר.

< 1 דקות

במסגרת פעילותו לשיקום היישוב היהודי בירושלים בנה רמב"ן בית כנסת על חורבותיו של מבנה הרוס. אין בידינו מידע על מיקומו המדויק, ומשערים כי נבנה באזור הר ציון. בית הכנסת הידוע בשמו "בית כנסת הרמב"ן" ברובע היהודי בירושלים הוקם אחרי מותו – בשנת 1400 (בערך), ובמהלך המאות 15 – 16 היה בית הכנסת המרכזי של יהודי העיר.1
ואולם באותה עת היה בית הכנסת גם מוקד לסכסוכים רבים בין המוסלמים ליהודים, בשל קרבתו למסגד עומר, שכן קיומו של בית כנסת בקרבת מסגד נחשב לפגיעה בדת האסלאם.2 מסיבה זו נהרס בית הכנסת בידי קנאים מוסלמים בשנת 1474, אך נבנה מחדש זמן קצר אחר כך.
בכך לא תמו התנכלויות המוסלמים לבית הכנסת, ובשנת 1588 הוא נסגר בפקודת הקאדי ומושל ירושלים ונאסר על היהודים להתפלל בו. בעקבות מלחמת ששת הימים ושחרור העיר העתיקה החלו עבודת השיקום של בית הכנסת, ותשע שנים אחר כך, בשנת תשל"ו – 1976 חזרו להתפלל בו.3