ברחל בתך הקטנה

ביטוי המבוסס על פסוק מקראי, ומשמעותו: באופן ברור ומפורש שאינו משתמע לשתי פנים.

< 1 דקות

ביטוי המבוסס על פסוק מקראי ועל מדרשו, ומשמעותו: בתנאים ברורים ומפורשים שאינם משתמעים לשתי פנים. בפסוק המקראי נאמר: "ויאֱהַב יַעֲקֹב אֶת רָחֵל וַיֹּאמֶר: אֶעֱבָדְךָ שֶׁבַע שָׁנִים בְּרָחֵל בִּתְּךָ הַקְּטַנָּה" (בראשית כט 18). פסוק זה מפרט שלושה מרכיבים בזהות הבת, שאותה אהב יעקב ובעבורה היה מוכן לעבוד שבע שנים: רחל, בתו של לבן, הבת הצעירה.
הפירוט מופיע במדרש אגדה, ובו מסביר יעקב ללבן, אביה של רחל, מדוע מצא לנכון להגדיר במדויק את זהות הבת ולא להסתפק רק בשמה – "מכיוון שאני יודע שאנשי מקומך רמאים, לפיכך אני מברר עסקי עמך: אעבדך ברחל – ולא בלאה; בתך – שלא תביא אחרת מן השוק ושמה רחל; קטנה – שלא תחליף שמותן (=שמותיהן של רחל ולאה) זו בזו."1