ברכת החודש

טקס המתקיים בבית הכנסת בשבת שלפני ראש חודש, ובו מכריזים על ראש החודש ומברכים אותו.

< 1 דקות

בשבת שלפני ראש חודש (פרט לשבת שלפני ראש חודש תשרי) מכריזים בבית הכנסת על המועד שבו יחול ראש חודש – ומברכים אותו. על פי נוסח תפילתו של האמורא הבבלי, רב, פותחים את ברכת החודש בבקשה:

"יהי רצון מלפניך… שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה… חיים שאין בהם בושה וכלימה…".1

אחרי שנקבע לוח שנה, אך עדיין לא היו לוחות שנה לכלל הציבור, הייתה חשיבות לעצם ההכרזה בבית הכנסת על היום שבו יחול ראש חודש. בימינו, כאשר לכל אדם ובכל בית יש לוח שנה, ההכרזה על התאריך כבר איננה העיקר – אלא ברכת החודש. השבת שבה מכריזים על החודש ומברכים אותו נקראת "שבת מברכים".