גדליהו בן אחיקם

גדליהו בן אחיקם התמנה בידי הבבלים למושל יהודה אחרי החורבן (586 לפני הספירה). ביקש לשקם את היישוב היהודי בארץ, אך נרצח זמן קצר אחרי שהתמנה. המניע לרצח היה פוליטי: ניסיון למרוד בבבל באמצעות רציחת המנהיג ששלט מטעמה.

< 1 דקות

גדליהו בן אחיקם (נרצח בשנת 582 לפני הספירה): בן לאחת המשפחות המיוחסות בממלכת יהודה, ששימש בתפקיד בכיר בימי מלכות צדקיהו, כפי שמעידה כתובת כתובת החותם שהתגלתה בלכיש: "לגדליהו אשר על הבית".

גדליהו היה "פרו-בבלי" ונמנה ככל הנראה עם המתנגדים לעמדה האנטי-בבלית של צדקיהו ואנשי חצרו. נראה שבזכות עמדה זו מינו אותו הבבלים למושל יהודה אחרי החורבן (586 לפני הספירה). גדליהו בן אחיקם ישב בַּמִּצְפָּה, באזור בנימין, וקרא לתושבים שנותרו ביהודה ולאלו שברחו ממנה – לחזור ולהתיישב בערי בנימין (ירמיהו מ 10).

גדליהו ביקש לשקם את היישוב היהודי בארץ, אך משימה זו לא עלתה בידו. זמן קצר אחרי שהתמנה למושל, נרצח גדליהו בידי ישמעאל בן נתניה "מזרע המלוכה" (מלכים ב, כה 28). המניע לרצח היה פוליטי – ניסיון למרוד בממלכת בבל על ידי רציחת המנהיג ששלט מטעמה. אבל הרצח לא השיג את יעדו: ישמעאל ואנשיו נתקלו בהתנגדות פנימית של תושבי יהודה בהנהגת יוחנן בן קרח (ירמיהו מא 11 – 12) ונאלצו לברוח לעבר הירדן.

תושבי יהודה, שחששו מנקמת הבבלים, בחרו לעזוב את יהודה וברחו למצרים. "גדליהו בן אחיקם מציין את סופה של תקופת העצמאות המדינית של ישראל בארץ ישראל"1
אשר לתאריך המדויק של רצח גדליהו: המקרא מציין את החודש שבו נרצח – "בחודש השביעי" – בלי לציין את היום (מלכים ב כה 25, ירמיהו מא 1). יש הסבורים כי הציון "בחודש השביעי" מתכוון ליום הראשון בחודש, הוא ראש השנה. אך במקור תַנָאִי המופיע בתלמוד הבבלי נאמר במפורש, שגדליהו נרצח ביום ג' בתשרי2