השילוח

ירחון שייסד אחד העם ברוסיה (1896), כבמה לציונות הרוחנית שנאבקה בציונית המדינית. הירחון עודד את היצירה היהודית בעברית
ועבר לירושלים עם עלייתו ארצה של עורכו השני, פרופ' קלוזנר.

< 1 דקות

"השילוח" היה ירחון שייסד אחד העם – הוא אשר גינצברג – באודיסה בשנת תרנ"ז – 1896 במימון הנדבן היהודי הציוני, קלמן זאב ויסוצקי. אחד העם היה עורכו הראשון של הירחון, שנחשב "ספינת הדגל של הציונות הרוחנית".1 במשך שש שנים היה אחד העם עורכו של הירחון, ומשנת תרס"ב ועד לסגירתו של הירחון (תרפ"ג – 1927) ערך את הירחון יוסף קלוזנר (לימים פרופסור באוניברסיטה העברית),

חברו לרעיון ותלמידו של אחד העם. המשורר ח"נ ביאליק, שימש במשך שנתיים (1904 – 1905) כעורך המדור הספרותי של השילוח. בירחון התפרסמו מאמרים בתחום הציונות וחכמת ישראל, וסופרים ומשוררים עבריים פרסמו בו את יצירותיהם.2 "השילוח" של אחד העם נאבק בציונות המדינית נוסח הרצל כמו גם ב"שוללי היהדות". וזאת מכיוון ש"אלה ואלה היו בעלי כיווץ וצמצוּם", לפי תפיסתו של אחד העם. "השילוח" גם יצא נגד היידיש וספרותה: "באה שאלת הלשונות, ו"השילוח" התייחס בשלילה גמורה אל הז'רגון."3
בשנת תר"ף – 1920 עברה מערכת "השילוח" מאודיסה לירושלים – בעקבות עלייתו לארץ של עורכו, יוסף קלוזנר, ושבע שנים לאחר מכן נסגר הירחון.