חסדאי קרשקש

פילוסוף ומנהיג יְהוּדֵי אָרָגוֹן שבספרד (המאות 14 – 15). בספרו העיקרי "אור ה'" (בעברית) ניסח את עיקרי האמונה היהודית ואת ההבדלים בינה ובין הנצרות.

< 1 דקות

ר' חסדאי קרקש שנפטר בסרגוסה בשנת 1412, נולד בספרד הנוצרית, אך לא ידוע היכן בדיוק ומתי. הוא היה בן למשפחה יהודית מכובדת של למדנים, והיה תלמידו של ר' נסים גירונדי.

חסדאי קרשקש, פילוסוף יהודי ומנהיג של קהילת סרגוסה, היה מקורב לחואן, מלך אַרַגוֹנְיָה. הפרט הראשון שיש בידינו על אודותיו הוא מאסרו בברצלונה בשנת 1367 בעקבות עלילת דם. בפרעות קנ"א – 1391 נהרג בנו יחידו על קידוש השם, אך קרשקש לא שקע באבלו, ופעל נמרצות לשיקום קהילות היהודים: מלך ארגוניה הפקיד בידיו את האחריות לשיקום הקהילות ואף מינה אותו לדיין הראשי של יהודי ארגוניה.

יצירתו העיקרית של ר' חסדאי קרשקש הוא ספרו "אור ה'", שנכתב בעברית על רקע הנסיבות ההיסטוריות של תקופתו – הלחץ של הכנסייה על יהודי ספרד הנוצרית להמיר את דתם והוויכוחים בין הנוצרים ליהודים, שהיו אמצעי לחץ שכיח באותם ימים. במצב זה חש חסדאי קרשקש בצורך לנסח עיקרי אמונה שיגדירו לא רק את היהדות – אלא גם את ההבדל בינה ובין הנצרות.

מדברי ההקדמה של קרשקש לספרו עולה כי "אור ה'" נועד להיות החלק הראשון במפעל הגותי שהיה אמור להיות מקבילה של היצירה ההלכתית הגדולה של רמב"ם – הספר משנה תורה".1 "אור ה'" נכתב ככל הנראה כתגובה לספר המדע – חלקו הראשון של משנה תורה. "אור ה'" חולק על עיקרי האמונה של רמב"ם, בראש ובראשונה בהגדרת האמונה במציאות האל: אמונה זו היא העיקר הראשון בשלושה עשר עיקרי האמונה של רמב"ם, שכן היא המצווה הראשונה שבה הצטוו בני ישראל בעשרת הדיברות.2 לעומת זאת טען ר' חסדאי קרשקש כי מציאות האל אינה מצווה – אלא הנחת יסוד לכל המצוות, והפריד את האמונה במציאות האל משאר מצוות התורה.

ר' חסדאי קרקש קבע את סדר העיקרים על בסיס העובדה "שהתורה שקיבלנו בסיני היא מצווה אלוהית", ומעובדה זו מתחייבים עיקרי האמונה, ובהם ידיעת האל, השגחתו בעולם, הנבואה, הבחירה החופשית ועוד.3
פרט לספר "אור ה'" כתב קרשקש (בספרדית) חיבור בשם "ביטול עיקרי הנוצרים"4 וכן חיבור פילוסופי הלכתי, שאותו כתב לפני ספרו "אור ה'", ואשר התגלה בכתב יד בשלהי המאה ה-20 ויצא לאור בידי פרופ' אביעזר רביצקי תחת הכותרת "דרשת הפסח לר' חסדאי קרשקש".
ר' חסדאי קרשקש נפטר בסרגוסה בשנת 1412.

מהדורה מקוונת של אור ה' באתר ספריא