חת"ם סופר – ר' משה סופר

רב אורתודוקסי שנמנה עם מנהיגי יהדות הונגריה (המאות 18 – 19). פעל נמרצות נגד ההשכלה היהודית ותנועת הרפורמה, אך תמך בהכשרת צעירים למלאכה ולחקלאות ובעלייה לארץ ישראל.

< 1 דקות

"חת"ם סופר" הוא כינויו של ר' משה סופר (1762 – 1839), מגדולי רבניה של יהדות הונגריה. ר' משה סופר נולד בפרנקפורט שבגרמניה ולמד שם בישיבה שבעיר. לאחר מכן כיהן כרב בקהילות היהודים במוראביה (צ'כיה) ובהונגריה, ובגיל 45 התמנה לרב קהילת פרשבורג, שהייתה החשובה בקהילות היהודים בהונגריה, וכיהן בתפקיד זה עד יום מותו.
את כינויו "חתם סופר" קיבל בזכות ספרו ההלכתי הידוע ביותר – שו"ת "חת"ם סופר" – חידושי תורת משה – ובו שישה כרכים של שאלות ותשובות.1 פעילותו בפרשבורג התרכזה סביב הישיבה שהקים בעיר, שממנה יצאו מאות תלמידים ובהם גדולי תורה.
חת"ם סופר עמד בחזית המאבק בהשכלה היהודית ובתנועת הרפורמה, שדגלו ב"חדש" כאידיאולוגיה, וטבע את הסיסמה "חדש אסור מן התורה". ר' משה סופר שאף לחזק את היהדות ההלכתית המסורתית באמצעות עמדה מסתגרת ונוקשה, ובכך קיווה לשמר את הקיים בסביבתו הקרובה ולמנוע את חדירתם של ההשכלה, הרפורמה והמודרניזציה.
מאבקו בתנועת הרפורמה לא נבע רק מן התיקונים שהציעה, אלא מעצם ההעזה של אנשים חסרי כל מעמד הלכתי וידע, "יושבי בתי משתאות הקאפ"ע (=הקפה) ונגינות שותי שֵׁכָר", שהעזו לצאת נגד המסורת המקודשת.2 חת"ם סופר התנגד לשינויים כלשהם באורח החיים היהודי, ובכלל זה לשינוי בלבוש המסורתי, בסדרי התפילה ובמנהגים.
עם זאת לא התנגד ללימודים כלליים כתוספת על לימודי הקודש, ואף תמך בהקמת בתי ספר שיכשירו צעירים יהודים לחיי מלאכה וחקלאות. הוא הדגיש את ארעיותה של הגולה ואת החשיבות של העלייה לארץ ישראל.
ר' משה סופר נפטר בחודש תשרי ת"ר – 1839 בעיר מגוריו, פרשבורג, הונגריה.