יוסף ג'יקטיליה

מראשוני המקובלים בספרד (המאה ה-13), שנמנה עם יוצריה של ספרות הקבלה הענפה. ספרו של גי'קטיליה, "שערי אורה", מגלה קרבה לספר הזוהר, שנכתב כנראה בידי תלמידו.

< 1 דקות

יוסף בן אברהם ג'יקטיליה1 נולד בשנת 1248 בקסטיליה שבספרד ונמנה עם קבוצת מקובלים שפעלו בסוף המאה ה-13 ועסקו בעולם הספירות ובפרטי פרטים של המצוות ושל טעמי המצוות. קבוצה זו יצרה ספרות ענפה שהסתכמה באלפי עמודים, וחלקים גדולים ממנה היו "לספרי המופת של הקבלה" ובהם היצירה המרכזית של קבוצה זו – ספר הזוהר.2

הדמויות המרכזיות בקבוצה זו היו ר' משה די ליאון ובני חבורתו ויוסף ג'יקטיליה, שהיה ככל הנראה מורהו של די ליאון. ג'יקטיליה כתב חיבורים קבליים, ובהם ספרו "שערי אורה". ביטויים ורעיונות רבים מופיעים במקביל בספר הזוהר ובחיבוריו של ג'קטיליה, לדוגמה: הביטוי "דרך האמת" משמש בשניהם הגדרה לחכמת הקבלה. ושניהם מעלים את הטענה הנועזת כי כוחות השטן – הסטרא אחרא – חדרו לעולם האלוהות. ויש כמובן קרבה בין שמותיהם של שני הספרים – אורה וזוהר הם מושגים קרובים.3

ספרו של יוסף ג'יקטיליה, "שערי אורה", כולל עשרה שערים – שער לכל אחת מעשר הספירות של האלוהות, שהגדרותיהן ותיאוריהן דומים לתיאור עשר הספירות בספר הזוהר. נראה שיצירתו של ג'יקטיליה הייתה המקור למוטיבים מרכזיים בספר הזוהר,4 אך ההשפעה הייתה הדדית, וביצירותיו של ג'יקטיליה יש קטעים הלקוחים מספר הזוהר, בדרך כלל – ללא ציון המקור, אך בכמה מקומות ציין ג'יקטיליה מפורשות, שהקטע הוא ציטוט מספר הזוהר.
יוסף ג'יקטיליה היה אחד מראשוני המקובלים שהעלו את תורת הקבלה על הכתב – אך עשה זאת תוך התחבטות קשה בין הרצון להעלות את הדברים על הכתב – ובין החשש לחשוף את סודות תורת הנסתר למי שאינם ראויים לכך. ועל כך העיד ג'יקטיליה: "ואני אומר לכתוב [את תורת הקבלה] – ואינני רשאי! ואני אומר שלא לכתוב – ואיני יכול להניח לגמרי!"5
יוסף ג'קטיליה נפטר בתחילת המאה ה-14 בפניאפיל שבספרד, אך שנת מותו אינה ידועה.
גרסה מקוונת של כתבי יוסף ג'קטיליה, ובכלל זה ספר "שערי אורה" – ברשת האינטרנט