מפטיר

העולה האחרון לתפילה בשבת בשחרית והוא שגם קורא את ההפטרה.

< 1 דקות

מי שעולה לתורה אחרון, אחרי קריאת כל הפרשה, ומתכבד בקריאת ההפטרה. הפסוקים שנקראים בעלית המפטיר הם בדרך כלל הפסוקים האחרונים בפרשת השבוע – בקריאת התורה של שבת, שאותם חוזרים וקוראים לפני קריאת ההפטרה. מאחר שפסוקי המפטיר הם בדרך כלל קריאה חוזרת של פסוקי הפרשה האחרונים, בחלק מהקהילות נוהגים להעלות לתורה למפטיר גם ילד שעדיין לא הגיע לגיל בר מצווה. בשבתות מיוחדות (כגון: שבת ראש חודש) קטע המפטיר אינו קריאה חוזרת של פסוקי הסיום של הפרשה, אלא קריאת פסוקים מספר תורה אחר.
הביטוי "קנה לו מפטיר" – פירושו: לקח על עצמו אחריות יתר, אחריות רבה מדי.