סוגי הכשרות בימינו

< 1 דקות

הרבנות הראשית במדינת ישראל וכן הרבנויות המקומיות הן הגוף היחידי האחראי לפי החוק לשמירת הכשרות במפעלים, בתי עסק, מסעדות, מרכולים ובתי מלון. לצדן של אלו פועלת הרבנות הצבאית, האחראית לכשרותם של כל בסיסי צה"ל ומוסדותיו ומספקת לפי חוק מזון כשר לחיילים.
חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג – 1983 קובע שרק הרבנות הראשית או הרבנות המקומית מוסמכות להעניק תעודות הכשר לעסקים העומדים בתנאי הכשרות, ועל פי חוק זה, "בעל בֵּית אוכל לא יציג בכתב את בית האוכל ככשר, אלא אם כן ניתנה לו תעודת הכשר" המחייבת אותו לשמור על כללי הכשרות ולא להגיש או למכור מצרכים שאינם כשרים "לפי דין תורה". קבלת תעודת הכשר של הרבנות מותנית גם בשמירת שבת בבית העסק, ובסגירתו בשבתות ובחגים.1
הרבנות הראשית וכן הרבנויות המקומיות מופקדות על כשרות המוצרים שהם תוצרת "כחול לבן" ומיוצרים במדינת ישראל – להבדיל ממוצרים תוצרת חו"ל המיובאים למדינת ישראל. מוצרים שקיבלו הכשר של הרבנות מסומנים באמצעות כיתוב על אריזת המוצר: "כשר בהשגחת הרבנות…". יש כשרות רגילה – ויש כשרות מהדרין, מלשון הידור: הקפדה על רמת גבוהה יותר מן המקובל, לדוגמה: חלב כשר למהדרין הוא מתוצרת רפתות שבהן החליבה בשבת נעשית בידי נוכרי, ואילו רפתות שבהן החליבה בשבת נעשית בידי יהודי – החלב כשר אך לא למהדרין. במילים אחרות: כשרות שאינה מהדרין – כשרה לפי ההלכה, וכשרות למהדרין היא לפי הלכה מחמירה יותר.2
לקהילות החרדים בארץ יש בד"צים – בתי דין צדק – העוסקים בפיקוח על כשרות לפי כללים מחמירים יותר מאלה של הרבנות הראשית. פעולתם של הבד"צים אינה מעוגנת בחוק, ואין להם סמכות חוקית להעניק כשרות למפעלים או לבתי עסק. כל בד"ץ שואב את כוחו מסמכותו של הרב העומד בראשו בקרב בני קהילתו – ולא מתוקף סמכות חוקית כלשהי. כדי להיענות לצורכיהן של קהילות אלו נוהגים יצרני מזון להוסיף על הכשר הרבנות גם את השגחת הבד"ץ, ואז מטביעים על אריזות המוצרים את החותמת "בהשגחת בד"ץ" או בתוספת שם, כגון: "בד"ץ אחדות ישראל". כאמור, סימון של השגחת בד"ץ מסוים אינה מעידה על כשרותו של המוצר, ומי שמקפיד על כשרות חייב לוודא כי למוצר יש גם הכשר של הרבנות.

בשנים האחרונות הקים ארגון רבני צֹהר מערך כשרות בפריסה ארצית, כדי לשפר את הכשרות במדינת ישראל ולהרבות בתי עסק כשרים. מערך הכשרות של צֹהר משלב כשרות הלכתית מוקפדת עם כלכלה ומסעדנות מודרנית, תוך שיתוף פעולה עם הצוות המקצועי בכל בית עסק, הגדרת נהלים ברורים ושקיפות.