סעודה שלישית

האחרונה בשלוש סעודות השבת, שמתקיימת בשבת לפני השקיעה ומסתיימת לקראת צאת השבת.

< 1 דקות

הסעודה השלישית היא האחרונה בשלוש סעודות השבת: חז"ל קבעו שיש לאכול בשבת שלוש סעודות: סעודה ראשונה בליל שבת ושתי סעודות במהלך היום.1 הסעודה השלישית נערכת בשבת אחרי הצהריים, לפני השקיעה, ומסיימים אותה לקראת צאת השבת.

יש האוכלים את הסעודה השלישית בבית הכנסת, לאחר תפילת מנחה, ויש האוכלים אותה בבית. הסעודה השלישית – להבדיל משתי קודמותיה – אינה כוללת קידוש על היין, אך יש בה לחם משנה, ויש הנוהגים לאכול בה דגים – מלוחים או כבושים – וכן קטניות, ירקות ופירות.

לפי תורת הקבלה, יש לסעודה השלישית משמעות מיוחדת, מאחר שהיא מתקיימת בזמן שבו מתאפשרת קרבה גדולה בין היושב במרומים לעמו – זמן של גילוי עליון ורצון הרצונות (בארמית – "רעווא דרעווין"). ולפיכך רבים ממנהיגיה של תנועת החסידות נהגו לומר דברי תורה בסעודה זו דווקא. והזמירות שנוהגים לשיר בסעודה זו הן ביטוי – במילים ובלחן – לכיסופים לקרבת האל, דוגמת הפיוט "ידיד נפש", המסתיים בבקשה לה', החביב והאהוב:

"הגלה נא ופרוש, חביב, / עלי את סוכת שלומך,/ תאיר ארץ מכבודך, / נגילה ונשמחה בך. / מהר, אהוב, כי בא מועד, וחנני כימי עולם (=כמו בימי קדם)." 2