ספר מדע

הספר הפותח את יצירתו ההלכתית הגדולה של רמב"ם - "משנה תורה" - ועוסק ביסודות האמונה.

< 1 דקות

הספר הראשון מתוך 14 הספרים של מִשְׁנֵה תורה (הי"ד החזקה) שכתב רמב"ם. המילה מדע בהקשר זה נגזרת מלשון ידע: לדעת, ידיעה, וביתר דיוק – ידיעת אלוהים.

ספר מדע מסכם את יסודות היהדות, "את כל המצוות שהן עיקר דת משה רבנו", כפי שמסביר רמב"ם בהקדמה. הספר כולל את הלכות יסודי התורה (עיקרי התורה), הלכות דעות (תורת המוסר), הלכות תלמוד תורה (לימוד התורה), איסורי עבודה זרה (עבודת אלילים) והלכות תשובה.

ספר זה "רווי חידושים". הוא מציג את "היסודות הרעיוניים" שעליהם מבוססות המצוות, תוך "הקפדה על מיזוג ההלכה והפילוסופיה", המודגשת בספר מדע "ביתר בהירות" אך באה לידי ביטוי ב"משנה תורה" בכללו (יצחק טברסקי, הלכה והגות – קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם, האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ה-1995,עמ' 177 – 178).