ספר תולדות יעקב יוסף

הספר החסידי הראשון שיצא לאור (1780). מציג את רעיונותיה של תנועת החסידות כפי שגובשו על ידי מייסדה, הבעש"ט, ונכתבו בסגנונו ובלשונו בידי תלמידו המובהק, ר' יעקב יוסף מפולנאה.

< 1 דקות

ספר שכתב ר' יעקב יוסף מפולנאה, תלמידו המובהק של הבעל שם טוב, "שומר מורשתו", שהיה גם הספר החסידי הראשון שיצא לאור בשנת תק"ם – 1780. 1הספר עוסק בנושאים מגוונים – ובהם ענייני הלכה ומדרשי פסוקים לפי סדרן של פרשות השבוע, אך רובו מוקדש להצגת רעיונותיה של תנועת החסידות, כפי שגובשו על ידי הבעש"ט – ובמרכזן דמותו של הצדיק, המנהיג החסידי, שהוא "הנשמה וחיות העולם ושאר בני האדם הוא הגוף המלביש את הנשמה."2
בין הצדיק לחסידיו קיימים קשרי גומלין של השפעה: "וְנָתְנָה הָאָרֶץ יְבוּלָהּ" – הם המוני העם המשולים לאילני סרק – "וְעֵץ הַשָּׂדֶה יִתֵּן פִּרְיוֹ" (ויקרא כו 4). כלומר, אם אילני סרק יתנו פריים, אז גם עץ השדה – הוא הצדיק – ייתן פריו.3 רק באמצעות הצדיק, המנהיג החסידי, יכול האדם הפשוט להגיע לדבקות באלוהים, ולפיכך "אין תקנה להמוני עם בלי התלמיד חכם (=הצדיק)".4
הספר מביא דברים ששמע המחבר, יעקב יוסף, ישירות מפי רבו, בסגנונו ובלשונו של הבעש"ט – ומכאן חשיבותו. פרסומו של הספר עורר תגובות קשות, כהמשך להתנגדות לבעש"ט ולתורתו שהחלה עוד בחייו: הספר "העלה במיוחד את חמתם של המתנגדים",5 הוחרם בפומבי על ידי הגר"א והביא לפרסומם של שני ספרי פולמוס שנכתבו כנגדו וגינו במילים חריפות את תוכנו ואת מחברו. בכמה קהילות העלו את הספר על המוקד, ור' יחזקאל לנדא, רב העיר פראג, קנה את כל עותקי הספר ושרף אותם, כדי למנוע את הפצתם.
"תולדות יעקב יוסף", כמו ספריו האחרים של יעקב יוסף מפולנאה, "מילאו תפקיד נכבד בהפצת רעיונותיה של החסידות", והם משמשים "מקור היסטורי רב חשיבות"6 לחקר תנועת החסידות.

גרסה מקוונת של ספר תולדות יוסף – באתר ספריא