פרשנות המקרא בעת החדשה

פרשנות שראשיתה בתרבות ההשכלה וחקר המקרא, והיא כוללת פרשנות מסורתית לצד פרשנות מדעית ומחקרית. במדינת ישראל יצאו לאור סדרות של תנ"ך מבואר ומפורש, המותאמות למגוון קוראים ולומדים בני ימינו.

< 1 דקות

מבוא

פרשנות המקרא בעת החדשה כוללת פרשנות יהודית מסורתית (אורתודוקסית), שנתחברה בתחילה כתגובה להשכלה, לצד פרשנות חדשה, שנכתבה בהשראת רעיונות ההשכלה1  ומחקר המקרא2  ובכלל זה חקר המזרח הקדום.3  לזו וגם לזו משותפת ההכרה בייחודו של התנ"ך – בסגולותיו האמנותיות בתחום הסיפור והסגנון, במסריו המוסריים הנעלים ובתפיסה כי "מקורו האלוהי משתקף בעושר הרוחני המתגלה לעיני הקורא המעמיק, והמאמין".4

במדינת ישראל ראו אור סדרות של תנ"ך מפורש – ובהן פרשנות חדשה המבוססת על חקר המקרא לצד סדרות המבוססות על פרשנות מסורתית. אלו ואלו נועדו לקרב את המקרא אל הקורא הישראלי בן ימינו ולהחזיר את התנ"ך למקומו הראוי בארון הספרים. וברוח הזמן והשאיפות לשלום (עכשיו) ולמשיח (עכשיו)  – ראו אור גם ספרים  בסגנון "תנ"ך עכשיו".

פרשנות מסורתית (אורתודוקסית) בעת החדשה

הפרשנות המסורתית באירופה בעת החדשה הייתה במידה רבה תגובה למפעל הביאור של מנדלסון, שהיה מזוהה בחוגים אורתודוקסיים עם מגמות ההשכלה, החילון וההתבוללות. רבנים אורתודוקסים באירופה ביקשו למתן את השפעת המגמות הליברליות של ההשכלה והרפורמה – ולחזק את האורתודוקסיה.

לשם כך החלו לעסוק בתרגום התנ"ך ובפרשנותו. מלבי"ם, לדוגמה, כתב את פירושיו לתנ"ך "מתוך כוונה מפורשת" להציע "פירוש אורתודוקסי שיהא מסוגל לעמוד בפני הביאור".5 וגם פירושו לתורה של רש"ר הירש נועד לבסס ולחזק את מעמד האורתודוקסיה בגרמניה אל מול תנועת הרפורמה.

פרשנות זו נכתבה ברוח המסורת המקובלת – אך בשילוב מרכיבים מודרניים: עקרונות מתחום חקר הלשון והסגנון; הסתייעות בתחומי עזר, ובהם היסטוריה וגיאוגרפיה; שימוש בשיטות מדעיות שבהן השתמשו חוקרי מקרא ופרשנים נוצרים;6 הסתייעות במקורות ובממצאים מן המזרח הקדום (שלא סתרו את המסורת) וכן בחקר שפות שמיות עתיקות. בין פרשני המקרא המסורתיים המשכילים היו שהכירו היטב את ביקורת המקרא – כגון שד"ל ורד"צ הופמן, שהתנגדו לביקורת המקרא ועקרונותיה, ורד"צ הופמן אף נימק את התנגדותו בפירושיו.7

הפרשנים המסורתיים בעת החדשה הדגישו את הקשר שאין לנתקו בין התורה שבכתב ובין התורה שבעל פה, כפי שבאה לידי ביטוי במדרשי חז"ל. כך עשה הנצי"ב – הרב נפתלי צבי יהודה ברלין,8 שביקש להוכיח בפירושו לתורה את "אחדות פשוטו של המקרא ודקדוק לשונה של תורה שבכתב עם תורה שבעל פה".רש"ר הירש ביקש לבסס את ביאורו למקרא, גם "על מסורות ההלכה והאגדה שנמסרו לנו מימי קדמוניות אומתנו יחד עם נוסח התנ"ך".

פרשנות מקרא שנכתבה בעת החדשה בצפון אפריקה היא פירושו לתורה של ר' חיים בן עטר – "אור החיים", ובו דברי מוסר ועצות לחיזוק האמונה, רמזים וגימטריות – לצד פירוש הכתוב. פרשנות אורתודוקסית ראשונה מסוגה לתורה נתחברה במדינת ישראל בידי הרב מרדכי ברויאר, "שלא חשש להודות בפה מלא בתוקפן של הקושיות שהעלתה ביקורת המקרא הקלסית בדבר אחדותו של ספר התורה, ושלל רק את תשובותיה".10

פרשנות מקרא חדשה

פרשני מקרא חדשים השתמשו בכלים של מחקר המקרא המודרני תוך הדגשת ייחודה של ספרות המקרא. הם ראו במפעלם הפרשני המשך לפרשנות המסורתית – בכלים אחרים, ללא מחויבות צמודה לתורה שבעל פה ולפרשנות חז"ל (מדרשי הלכה ואגדה).
הפרשן בנו יעקב (1862 – 1945) כתב פירושים בגרמנית לשלושה מתוך חמישה חומשי תורה – לספרים בראשית, שמות, ויקרא.11 יעקב היה רב רפורמי שהכיר את הגישה של ביקורת המקרא אך דחה את מחקר המקרא הנוצרי, וביקש להציע פירוש יהודי שיוכל "להסיר מאתנו הבושה כאילו אנו זקוקים בהבנת התורה לפירושי הגויים". פרשנותו התבססה על חקר הלשון והדקדוק העברי, והתכוונה לפרשנות מדויקת ככל האפשר שתגיע עד "לאמיתה של תורה", כהגדרתה של פרופ' נחמה ליבוביץ.12

מ"ד קאסוטו כתב פירוש חלקי לספר בראשית ופירוש לספר שמות, ופרסם מחקרים רבים בספרות המקרא.13 בפירושיו לתורה הציע הסבר לתהליך כתיבת התורה שהיה, לשיטתו, תחליף לגישה של ביקורת המקרא: קאסוטו הכיר בקיומן של מסורות קדומות ומנוגדות שהיו קיימות בישראל, אך לדעתו "בחרה התורה באותן המסורות שנראו לה ראויות להתקבל. ואת שבחרה זיקקה וצירפה, סידרה וקישרה, סגננה וניסחה לפי רוחה… בדרך כלל נתנה תורה לכל המסורות שקיבלה צורה חדשה משלה, עד שנעשו אחדות (=אחידות) בידה".14

מאיר וייס (1900 – 1998) כתב פרשנות לספר עמוס, איוב (פרקים א-ב) ומזמורי תהלים, בגישה המבוססת על "עיקרי מדע הספרות החדש", על אחדות הצורה והתוכן המחייבת קריאה צמודה וחושפת את אומנות השירה והסיפור במקרא.15

סדרות של תנ"ך מפורש במדינת ישראל

במהלך המאה ה-20 יצאו לאור בארץ כמה וכמה סדרות של תנ"ך עם פירושים חדשים שנועדו לקהל הרחב וגם לתלמידים ומורים במערכת החינוך הממלכתית. הסנונית הראשונה, בשנים תר"צ-תרצ"ג (1930 – 1931), הייתה הסדרה "תורה, נביאים וכתובים עם פירוש מדעי", בהשתתפות "למדנים מומחים" ובעריכת אברהם כהנא.

בעקבות סדרה מדעית זו ראו אור שתי סדרות עממיות שפנו לקהל משכיל, לתלמידים ולמורים, וזכו לפופולריות רבה: "תנ"ך עם ביאור חדש, מפות וציורים" מאת ש"ל גורדון, והסדרה "תורה, נביאים וכתובים" עם פירוש חדש בצירוף מבואות מאת א"ש הרטום.16

בשלהי המאה ה-20 יצאו לאור סדרות חדשות לציבור המתעניין, ובכלל זה ללומדים – תלמידים, מורים וסטודנטים: הסדרה "עולם התנ"ך" אינה מביאה פירוש לכל פסוק – אלא למקצת הפסוקים, לביטויים ולמושגים, ועיקר חידושה בהצגת הארות מדעיות, סיכומים מחקריים וחומר השוואתי מן המזרח הקדום. הפירוש כולל תמונות צבע ובהן ממצאים ארכיאולוגיים, יצירות אמנות, אתרים ומפות.17

הסדרה "תורה, נביאים וכתובים עם פירוש דעת המקרא" בהוצאת מוסד הרב קוק מיועדת לקהל קוראים דתי ומסורתי ופונה "למורה, לתלמיד המבוגר, לסטודנטים באוניברסיטאות ולכל משכיל עברי". פירוש "דעת מקרא" כולל ביאור והסבר לכל פסוק ופסוק; הוא מתבסס על הפרשנות המסורתית הקלאסית, החל בפרשנות חז"ל וכלה בפרשנים מסורתיים בני זמננו, ומסתייע במחקר המדעי במגוון תחומים – מזרח קדום, לשון, היסטוריה, ארכיאולוגיה וגיאוגרפיה "במידה שתוצאות מחקרים אלה אינן נוגדות את מסורת ישראל". הסדרה גם כוללת תצלומים של נופים, אתרים וממצאים ארכיאולוגיים, איורים ומפות (בשחור-לבן).18

הסדרה "מקרא לישראל" מציעה אף היא פירוש מדעי, הכולל חלוקת הטקסט ליחידות ספרותיות ופירוש לכל פסוק ועניין לפי הסדר. הפירוש נועד להבליט את ההיבט האמנותי של המקרא, לבחון את העולם הרעיוני העולה מספרי המקרא ולהביא את מיטב הידע על לשון המקרא – לקהל המשכיל, למורים ולסטודנטים. בסדרה – מפות, איורים וצילומים בשחור-לבן.19
נחמה ליבוביץ הוסיפה לנוף הפרשנות בישראל סדרה של "עיונים חדשים" בחמישה חומשי תורה,20 שנכתבו לא רק כדי "להבהיר ולהאיר את הכתוב עצמו", אלא גם כדי "שתלמידינו יראו ויכירו איך נלמדו והובנו פסוקי תורה וענייניה במשך הדורות". וזאת מתוך ההנחה המקובלת בתורת הספרות הכללית, "שאין טקסט ספרותי-אמנותי גדול נשאר סטטי, כפי שנכתב והובן בשעתו, אלא שהוא הולך וגדל עם דורות קוראיו, לומדיו ופרשניו".21

בשנת תשפ"א – 2021 הושלמה סדרת התנ"ך המבואר של הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, המציגה  חלוקה של כל אחד מספרי התנ"ך ופרקיו לפסקאות בתוספות כותרות, ביאורי פסוקים, מידע מדעי עדכני על מקומות, צמחים, בעלי חיים ועוד. כמו כן מציעה הסדרה הרחבות הגותיות, פרשניות ולשוניות. הסדרה נועדה להציע "ביאור שקוף" ולהנגיש את המקרא לקורא וללומד בן ימינו. פירוש זה קיים בגרסה מקוונת במיזם  "929 – תנ"ך ביחד" – קריאה משותפת, כלל-ישראלית ללימוד פרק יומי בתנ"ך, שהחל בשנת תשע"ה – 2014.

תנ"ך עכשיו... בישראל

התייחסות דרשנית אקטואלית והומוריסטית לסיפורי המקרא במדינת ישראל של המאה ה-20 מצאה את ביטויה בשני ספרים: ספרו של הסופר מאיר שָׁלֵו, "תנ"ך עכשיו", וספרם של אפרים סידון ואבנר אברהמי, "לחיות מהתנ"ך". הספר "תנ"ך עכשיו" יצא לאור בשנת תשמ"ה – 1985 וזכה לתפוצה גדולה.

בספר מציע מאיר שָׁלֵו פירוש עכשווי ואַחֵר לסיפורי המקרא, השואב ממדרשי חז"ל ומחקר המקרא אך כתוב בסגנון קליל ועממי: שָׁלֵו המיר את הלשון המקראית הארכאית בלבוש לשוני עכשווי, ושילב בפירושו ביטויים ומושגים מן המציאות הפוליטית, החברתית והכלכלית בישראל של סוף המאה ה-20. את הפערים בסיפור המקראי הוא ממלא לעתים כיד הדמיון הטובה עליו, ללא אחיזה מוסמכת בטקסט המקראי.22

פרשנות מדרשית לסיפורי התורה באמצעות סיפור מצויר (קומיקס) מציעים אפרים סידון ואבנר אברהמי בספרם "לחיות מהתנ"ך". השניים מעניקים לסיפורי המקרא ולגיבוריו פרשנות אקטואלית (לזמנם) והומוריסטית, ובה התייחסויות – גלויות או מרומזות – לתרבות במדינת ישראל, וביקורת נוקבת על החברה והפוליטיקה הישראלית של סוף המאה ה-20. 23

העשרה - קישורים

מאמר של יחיאל צבי מוסקוביץ, "פרשנות המקרא בימינו" – באתר דעת

מאמר של חיים בן-טוב, "אור החיים – הפירוש לתורה של רבי חיים בן עטר" – באתר דעת

מאמר של אלעזר טויטו, "בין פשט לדרש – עיון במשנתו הפרשנית של המלבי"ם" – באתר דעת

מאמר של עמוס פריש, "פרשנותו של המלבי"ם למקרא" – באתר דעת

מאמר של נתן נהוראי, "שד"ל כפרשן" – באתר דעת

מיזם "929 – תנ"ך ביחד": https://www.929.org.il/today