רד"צ הופמן – ר' דויד צבי הופמן

רב, חוקר ומורה הוראה שפעל בגרמניה (המאות 19–20) והיה מקור סמכות רב השפעה ליהדות האורתודוקסית. כתב פירוש (בגרמנית) לתורה, ויצא נגד ביקורת המקרא.

< 1 דקות

דויד צבי הופמן (1843 – 1921) נולד בהונגריה, שם גדל וקיבל חינוך יהודי בישיבה והסמכה לרבנות. אחר כך עבר לאוסטריה ולגרמניה, ושם רכש השכלה כללית באוניברסיטאות וינה, ברלין וטיבינגן וקיבל תואר דוקטור. עם סיום לימודיו האקדמיים עבר ללמד בבתי מדרש בגרמניה, ובכלל זה בבית מדרשו של רש"ר הירש בפרנקפורט. לבסוף עבר לבית המדרש לרבנים בברלין, שם התמנה תחילה למרצה, ולבסוף – למנהל בית המדרש. בתפקיד זה צבר הופמן השפעה וסמכות כמורה הוראה ופוסק לכלל היהדות האורתודוקסית בגרמניה.

רד"צ הופמן כתב פירוש בגרמנית לכל חמישה חומשה תורה – שלושה מהם תורגמו לעברית.1 בפירושו לתורה ובחיבורים אחרים יצא נגד ביקורת המקרא, שאותה הכיר מקרוב, והציע – תשובות שהתבססו על התפיסה המסורתית לשאלות שהעלתה ביקורת המקרא.2 בתחילת פירושו לספר ויקרא כתב הופמן "הערות מוקדמות כלליות", ובהן קבע:

"כל מילה ומילה שבתורה נכתבה על פי פקודת ה', והנביאים והכתובים נכתבו ברוח הקודש. זאת אנו מוצאים לא רק בדברי חז"ל, אלא גם בספרי יוסיפוס (במאמרו "נגד אפיון"). אשר לשלמות הנוסח המקובל של הספרים הקדושים כפי שנמסר על ידי המסורה… עתיק הוא, ימיו כימי הספרים עצמם, ואם נמצאו באי-אלו מקומות נוסחאות שונות, הרי קבעו את הנוסח לפי רוב הספרים, ולא לפי אומדנה בלבד… אפילו אם נודה שמקומות מסוימים בטקסט לא נשמרו מטעויות, הרי חסרים אנו את אותם האמצעים הדרושים כדי לשוב ולהעמיד את הנוסח שנכתב ברוח הקודש… המסורת היא השמירה המעולה ביותר מזיופים, שכן אם נרשה לנסח את כתבי הקודש, הלא נגיע בהדרגה לידי כך שלא נכיר כלל את כתבי קודשינו… במקום התנ"ך האלוהי יהיה בידינו תנ"ך אנושי."