ר' עובדיה ספורנו

פרשן מקרא שנולד ופעל באיטליה (מאות 16-15). רב ורופא, בעל השכלה תורנית ומדעית שכתב פרשנות לתורה ולכמה מספרי תרי עשר והכתובים.

< 1 דקות

ר' עובדיה (1470 – 1550): פרשן מקרא, רב ורופא, שנולד ופעל באיטליה. היה בצעירותו בעל השכלה תורנית רחבה ורכש השכלה כללית ברומא במגוון תחומים: רפואה, פילוסופיה, פילולוגיה ומתמטיקה. ר' עובדיה ספורנו עסק גם בדיינות וגם ברפואה, וכתב פירושים לחמישה חומשי תורה, ולחלק מספרי תרי-עשר וכתובים.

פרשנות ספורנו מבוססת על הפשט. הוא שילב בפירושיו מדרשי חז"ל והזכיר לעתים את פירוש רש"י וכן את פרשני הפשט – רשב"ם ואבן עזרא. פרשנות ספורנו למקרא אינה עוסקת בענייני לשון, אך היא כוללת הסברים מתחום המדע והרפואה, כגון – פרשנותו לסיפור הבריאה (בראשית א) ולהריונה של שרה (בראשית כא 1).

גישתו הפילוסופית באה לידי ביטוי בפרשנותו לטעמי המצוות, והשקפתו ההומניסטית מדגישה כי כל העמים, לא רק עם ישראל, זכאים לחסד ולאהבה, וכל המין האנושי יקר לאל (פירוש לשמות יט 5).