שאלות ותשובות (שו"ת)

שיטה לימודית בתחום ההלכה: יהודים שנתקלו בבעיה פנו בכתב לחכמים, ואלו שלחו להם תשובה בכתב. ראשיתה של השיטה בבבל, והיא נפוצה בכל קהילות ישראל עד ימינו.

< 1 דקות

ספרות ההלכה שראשיתה בתקופת הגאונים, כאשר יהודים שלא הבינו את התלמוד נתקלו בבעיות הלכתיות בחיי היום-יום ונזקקו לעזרתם של חכמי בבל. השואלים פנו בכתב אל החכמים, והחכמים השיבו להם באותו האופן.

שיטה לימודית-ספרותית זו התרחבה לתחומים אחרים, כגון – פרשנות המקרא, רפואה ומדע. במשך הזמן נפוצה השיטה לכל קהילות ישראל, שהעבירו בצורה מסודרת את מכתבי השואלים אל המרכזים היהודיים השונים בבבל, סוריה, ארץ ישראל, תימן, צפון אפריקה וספרד. אחר כך הגיעו השאלות והתשובות גם לקהילות צרפת ואשכנז. גם בימינו קיימת ספרות שו"ת (=שאלות ותשובות) נרחבת גם בארץ וגם בתפוצות.