שלוש רְגָלִים

השם של שלושת החגים - פסח, שבועות וסוכות.

< 1 דקות

שלוש רְגָלִים (וגם: שלושה רגלים): כך נקראים בתורה שלושת החגים שבהם היו עולים לרגל לירושלים בזמן שבית המקדש היה קיים. המילה רְגָלִים בלשון המקרא פירושה פְּעָמִים, כמו שכתוב: "שָׁלֹשׁ רְגָלִים תָּחֹג לִי בַּשָּׁנָה" (שמות כג 14). ומכאן הכינוי "שלוש רגלים" לכל אחד משלושת החגים שבהם הייתה נוהגת מצוות העלייה לרגל – פסח, שבועות וסוכות, בהם היו עולים לרגל לבית המקדש: "שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ אֶל פְּנֵי הָאָדֹן ה'" (שמות כג 17).
עולי הרגל באו להיראות לפני ה' והיו מביאים קרבנות. לפי מסורת חז"ל, העולים הביאו קרבן מיוחד – עולת ראייה, וכן היו מקריבים זבחי חגיגה ושמחה.