שמואל (בן יהודה) אבן תיבון

גדול המתרגמים היהודים בימי הביניים. תרגם את "מורה הנבוכים" של רמב"ם מערבית לעברית.

< 1 דקות

שמואל (בן יהודה) אבן תיבון (1150 – 1230) בן למשפחה של מתרגמים ורופאים שמוצאה מגרנדה שבספרד. שמואל אבן תיבון נולד בפרובאנס שבצרפת, וכמו אביו יהודה, עסק גם הוא בתרגום מערבית-יהודית לעברית, ונחשב לגדול המתרגמים של ימי הביניים.
מפורסם במיוחד תרגומו של שמואל אבן תיבון לספרו הפילוסופי של רמב"ם – מורה הנבוכים, שנעשה לפי הזמנתם של חכמי לוניל (פרובאנס, דרום צרפת) שרצו לקרוא את הספר אך לא שלטו בערבית.
בתרגום זה קבע שמואל אבן תיבון את הסגנון העברי של ימי הביניים. הוא תרגם כתבים נוספים של רמב"ם, ובהם "איגרת תחיית המתים", "איגרת תימן" וכן את פירושו של רמב"ם למסכת אבות, כולל ההקדמה לפירוש זה הידועה בשם "שמונה פרקים לרמב"ם".
שמואל אבן תיבון גם כתב חיבורים פילוסופיים משלו, ואף תירגם ספרי פילוסופיה כללית ובהם כתביו של הפילוסוף היווני אריסטו.