תורה – חמישה חומשי תורה

החלק הראשון מתוך ספר הספרים. הספר מתאר את קורותיו של עם מבריאת העולם ועד לכניסה לארץ ישראל. ובתוך זה מצוות, שירה ודברים נוספים.

< 1 דקות

מבוא

התורה היא החלק הראשון בספרי התנ"ך. התורה מורכבת מחמישה ספרים שנקראים חומשים:1 בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. התורה היא אפוא שם כולל לחמישה חומשי תורה, שנכתבו לפי המסורת בידי משה,2 וגם כינוי לכל החוקים והמצוות3 שקיבל משה לפי המסורת מאלוהים ומסר לבני ישראל. מבחינת תוכנם – חמשת חומשי התורה הם יחידה אחת, הפורסת את האירועים מבריאת העולם ועד מות משה ערב כניסת בני ישראל לארץ המובטחת.4 כל אחד מחמשת חומשי תורה מתחלק לפרשות, לפרקים5 ולפסוקים. פרשות ופרקים רבים מוקדשים לחוקים ולמצוות .6

על פי המסורת "התורה באה לספר את מעשה הברית שעל ידו נהיה ה' לאלוהי עם ישראל, וישראל נעשה לעם ה', וארץ כנען נעשתה לארץ ישראל".7 התורה היא הנרטיב שעל בסיסו המסורת היהודית מבססת את החיבור בין העם לאלהיו, מפתחת את עולם השכר והעונש ויוצרת את הקשר בין עם ישראל לארצו.
ספר בראשית – הראשון בספרי התורה – פותח בתיאור בריאת העולם, האדם והשבת, ומסיים בירידת יעקב ובניו למצרים. ספר שמות – השני בחמשת חומשי תורה – פותח בסיפור השעבוד של בני ישראל במצרים ובהולדת משה, ומסיים במשפטים ובמצוות שקיבלו בני ישראל בהר סיני (ובכלל זה ציוויי המשכן). בתחילת ספר ויקרא נמצאים בני ישראל בהר סיני; בספר במדבר הם ממשיכים במסעיהם במדבר, ובסיום ספר דברים הם עומדים בערבות מואב, לפני כניסתם לארץ.

מעט יוצרים: דוד בן גוריון, על ספר דברים

"…כאמור, ספר דברים אינו אלא משנה תורה, כלומר: הוא חוזר על סיפורים ומאורעות מיציאת מצרים, קבלת התורה, הנדודים במדבר ועד כיבוש ארצות האמורי – סיחון מלך חשבון ועוג מלך הבשן בעבר הירדן. הוא חוזר על הרבה מצוות, חוקים ומשפטים, אבל הוא מצטיין בהדגשה יתירה של אחדות הבורא ואהבתו, מניעת העוול ואהבת הצדק והשלום, עזרה לעני, לגֵר, ליתום ולאלמנה, והיות עם ישראל עם סגולה ועם נבחר.
בספר זה נאמר הפסוק הנפוץ ביותר באמונת ישראל: "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד" (דברים ו 4) ואחריו: "וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ" (שם 5). באף אחד מספרי התורה לא מודגשת במידה כזאת החובה לאהוב את ה' כפי שאנו מוצאים בספר דברים. פסוק זה חוזר גם בפרק י 12: "וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל מָה ה' אֱלֹהֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ: כִּי אִם לְיִרְאָה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בְּכָל דְּרָכָיו, וּלְאַהֲבָה אֹתוֹ, וְלַעֲבֹד אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ"… ושוב באותו הפרק (יא) פס' 1: "וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ". מפסוקים אלו למד כנראה ברוך שפינוזה את אהבת אלוהים, שהעמיד אותה במרכז האתיקה שלו.
בשום מקום בתורה אין שלילת ההגשמה של אלוהים גדולה מזו של פס' 15 – 19 בפרק ד בספר דברים: שלילת כל תמונה, פסל, תבנית של אדם, בהמה, ציפור, דגה, שמש, ירח, כוכבים וצבא השמים – כל מה ששימש אז בארצות השכנות כדמות אֵלים. ודבר יחידותו של אלוהים חוזר במקום אחר בקיצור נמרץ: "אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. אֵין עוֹד מִלְּבַדּוֹ" (ד 35)… "

דוד בן גוריון, עיונים בתנ"ך, הוצאת עם עובד והחברה לחקר המקרא בישראל, תשל"ו – 1976, עמ' 186 (ההדגשות במקור).

ספר בראשית: מבריאת העולם ועד נח

בראשית הוא הספר הראשון בתורה והוא נקרא על שם המילה הראשונה שבו, הפותחת את התורה ואת התנ"ך כולו: "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ" (א 1). בספר בראשית 12 פרשות8 המתפרסות על פני 50 (נ') פרקים.
מבחינת תוכנו מתחלק הספר לשני חלקים: סיפורי הראשית על בריאת העולם ותחילת האנושות (פרקים א-יא) 9וסיפורי האבות (פרקים יב-נ).
החלק הראשון (פרקים א-יא) מדגיש כי ה', האל האחד, ברא לבדו את העולם ואת האדם, והנהיג בעולמו סדר מוסרי: "הוא אלוהי העולם המוסרי, המשלם לבני אדם כמעשיהם, ונותן לרשע רע כרשעתו ולצדיק טוב כצדקתו".10 מעשה הבריאה, שהיה בסיומו "טוֹב מְאֹד" (א 31) התדרדר והשחית, וכעבור עשרה דורות11 ראה האל "כִּי רַבָּה רָעַת הָאָדָם בָּאָרֶץ" (ו 5) והתחרט "כִּי עָשָׂה אֶת הָאָדָם בָּאָרֶץ" (ו 6). לפיכך החליט ה' להביא מבול על העולם ועל האדם ולהציל רק את נח הצדיק ומשפחתו. אחרי המבול השלים האל עם העובדה "כִּי יֵצֶר לֵב הָאָדָם רַע מִנְּעֻרָיו", ולפיכך הבטיח כי לא יוסיף "לְהַכּוֹת אֶת כָּל חַי כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי" (ח 21). ה' בירך את נח ובניו וקבע להם כללי מוסר והתנהגות, החשוב שבהם – איסור רצח ועונש מוות לרוצח.12

ספר בראשית: מאברהם ועד הירידה למצרים

אחרי המבול התפצלה אנושות חדשה משלושת בני נח – שֵׁם, חם ויפת – ואולם רק מצאצאי שֵׁם בחר לו ה' איש אחד, אברהם, העתיד להפוך לאבי האומה העברית. בחירת אברהם – שאינה מנומקת בכתוב13 – פותחת את חלקו השני של הספר. מכאן ואילך מתחלף התיאור הכלל-אנושי בתיאורה של המשפחה העברית הראשונה – משפחת אברהם.
פרקים יב-נ מתארים את תולדותיהם וקורותיהם של אבות ואמהות האומה, מאברהם ושרה ועד מות יוסף – בן יעקב ונין אברהם.14 במרכז כל סיפורי האבות עומדת ההבטחה הכפולה של ה' לאברהם להפוך את זרע אברהם ל"גוי גדול" ולתת לו ולזרעו אחריו את ארץ כנען: "וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְךָ… וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת" (בראשית יב 2, 7).15 להבטחות אלו נלוות הבריתות שאלוהים כורת עם אברהם,16 ובהן "ברית בין הבתרים" (פרק טו) וברית המילה (פרק יז). קיום הבטחת הזרע עומד מדי פעם בספק (זמני) עקב עקרותן של שלוש מארבע האימהות, עקרות הנפתרת בהתערבות אלוהית.17
בסיום ספר בראשית – בני יעקב, הם בני ישראל, יושבים במצרים, בארץ גושן. יוסף אחיהם, מזכיר להם לפני מותו את ההבטחה האלוהית: "וֵאלֹהִים פָּקֹד יִפְקֹד אֶתְכֶם וְהֶעֱלָה אֶתְכֶם מִן הָאָרֶץ הַזֹּאת אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב", ומוסיף את בקשתו: "וְהַעֲלִתֶם אֶת עַצְמֹתַי מִזֶּה" (נ 24 – 25).

ספר שמות: השעבוד ויציאת מצרים

ספר שמות הוא השני בספרי התורה, והוא נקרא על פי המילה השנייה בפסוק הפותח: "וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה" (א 1).18 בספר 11 פרשות19 הנפרסות על פני 40 (מ') פרקים. חלקו הראשון של הספר (פרקים א- יח) מתאר את שעבוד בני ישראל במצרים, כפי שנמסר לאברהם בברית בין הבתרים (בראשית טו), את ראשית קורותיו של משה שם, כולל היציאה ממצרים והאירועים שקרו לבני ישראל בתחילת דרכם במדבר עד שהגיעו להר סיני.20
בחלק זה בני ישראל נקראים לראשונה "עם" – ודווקא בפי פרעה, המלך המשעבד, המכריז: "הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַב וְעָצוּם" (שמות א 8). משה יוצא בשליחות האלוהים אל בני ישראל – ואל פרעה. לבני ישראל נצטווה משה להביא את דבר ה' – אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ואת הבטחתו: "פָּקֹד פָּקַדְתִּי אֶתְכֶם21 וְאֶת הֶעָשׂוּי לָכֶם בְּמִצְרָיִם. וָאֹמַר אַעֲלֶה אֶתְכֶם מֵעֳנִי מִצְרַיִם… אֶל אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ" (ג 16 – 17). לפרעה נשלח משה לומר: "שַׁלַּח אֶת עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי" (ז 16). פרעה סירב להכיר באלוהי ישראל ובציוויו, ולכן נענש בעשר מכות מצרים, שרק לאחריהן – ובעקבות הקשה שבהן, מכת בכורות – התרצה ושילח את בני ישראל, וכך יצאו בני ישראל ממצרים אחרי 430 שנה (יב 40 – 41).22
יציאת מצרים משמעותית מאוד בתולדות התהוות עם ישראל לפי המסורת – "היא היסוד לתורה ולאמונה",23 והיא הנימוק "לסגולתו המיוחדת של עם ישראל ולחובתו לשמור את כל מצוות ה' ".24 זאת ועוד: זכר השעבוד במצרים ומעמדם של בני ישראל כְּגֵרִים חוזר ונזכר בתורה כנימוק להתנהגות המוסרית הנדרשת בכל האמור ביחס לחלש, לנזקק ולגר: "וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם" (שמות כב 20).25

ספר שמות: בהר סיני

מפרק יט ואילך מתאר ספר שמות את האירועים שקרו לבני ישראל בעת שחנו לרגלי הר סיני, וראשיתם – מעמד הר סיני ועשרת הדברות. בעקבות מעמד הר סיני נקרא משה לעלות אל ההר, אל ה', כדי לקבל את לוחות הברית "וְהַתּוֹרָה וְהַמִּצְוָה" (כד 12). במהלך ארבעים הימים שבהם שהה משה על ההר מתואר שהתייאשו בני ישראל משובו26 ועשו להם עגל זהב. בכך הפרו בני ישראל את הברית שזה עתה נכרתה במעמד הר סיני, ולהפרה זו היו תוצאות קשות. בין העלייה הראשונה של משה להר סיני לירידתו ממנו (פרקים כה – לא 18) נזכרות בפירוט כל ההוראות לבניית המשכן וכליו ולהכנת בגדי הכהונה. ספר שמות מסתיים בתיאור בניית המשכן וכליו (פרקים לה-מ) ובהשכנת כבוד ה' עליו: "כִּי עֲנַן ה' עַל הַמִּשְׁכָּן יוֹמָם וְאֵשׁ תִּהְיֶה לַיְלָה בּוֹ לְעֵינֵי כָל בֵּית יִשְׂרָאֵל בְּכָל מַסְעֵיהֶם" (מ 38).
במסורת "ספר שמות הוא מקור רב-חשיבות למוצאו של עם ישראל, וכלולים בו כמה מיסודות היהדות: התהוות עם ישראל, מתן תורה בהר סיני, הברית בין ה' לבין העם, וייסוד המוסדות המרכזיים של העם – בהם הכהונה, המשכן וצורת עבודת ה'."27 האירועים המרכזיים בספר שמות, הנזכרים ברבים מספרי המקרא,28 היו לחוויות מכוננות בתולדות עם ישראל ובתודעתו ההיסטורית, ויש להם מקום מיוחד בחגי ישראל – פסח, שבועות וסוכות.

ספר ויקרא

דף פתיחה לספר ויקרא, חאלב, סוריה, 1341. ©יד יצחק בן צבי.

ספר ויקרא הוא השלישי בספרי התורה, והוא נקרא על פי המילה הפותחת: "וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר" (א 1).29 בספר ויקרא 10 פרשות30 הכוללות 27 (כז) פרקים העוסקים כמעט כולם במצוות – בחוקים ובמשפטים. ספר זה הוא החומש העשיר ביותר במצוות, ומכאן חשיבותו של ספר ויקרא במסורת היהודית.31 ספר ויקרא מוקדש לעבודת ה' בידי בני ישראל, ועיקרו דיני טמאה וטהרה ודיני עבודת הקרבנות במקדש.
ואלה העניינים המרכזיים בספר ויקרא:32

  • דיני קרבנות (פרקים א-י), חוקי טומאה וטהרה, ובכלל זה בעלי חיים האסורים באכילה וקדושת המשכן (יא-יז),
  • חוקי הקדושה ומצוות שבין אדם לחברו (יח- כב),
  • דיני השבת והמועדים (כג),
  • דיני שמיטה ויובל וחלוקה שוויונית של אדמות הארץ (כה), ברכות וקללות (כו).33

בספר ויקרא מצווים הכוהנים להבדיל "בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחֹל וּבֵין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר וּלְהוֹרֹת אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת כָּל הַחֻקִּים אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' אֲלֵיהֶם בְּיַד מֹשֶׁה" (י 10-11). בני ישראל מצדם נדרשים להיות קדושים – פרושים ונבדלים מן העמים האחרים באורח חייהם ובחוקיהם:34 "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם. (יט 2). ספר ויקרא מסתיים בחתימה: "אֵלֶּה הַמִּצְוֹת אֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהַר סִינָי" (כז 34).

ספר ויקרא פרק יט

פרק יט, הפותח בדרישה "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ", שונה מכל פרקי הספר האחרים: בפרק זה ריכוז רב של מצוות שבין אדם לחברו, שאותן נצטווה משה להביא "אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"35 מאחר שהן נוגעות לכל אחד ואחת מישראל "בגילאים שונים, במצבים שונים, בהתעסקויות שונות", ופונה אל השופט "שלפניו עומדים בעלי דין, אל הבן אשר הוריו עודם בחיים", אל צעיר שפוגש זקן (או חירש או עיוור), אל החקלאי בשעת קציר ובציר, "ואל החנווני השוקל ללקוחותיו".36
בספר ויקרא, ובו בלבד, מופיעה האזהרה "וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ" חמש פעמים, ובכולן בהקשר למצוות שבין אדם לחברו, בציוויים הנוגעים ליחס כלפי החלש והנזקק. שניים מהם נזכרים בפרק יט במסגרת ציוויים הקשורים לחירש, עיוור וזקן.37 בפרק יט (פס' 18) נזכר הציווי הידוע "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ – אֲנִי ה'" שבו עסקו במהלך הדורות הוגי דעות ואנשי אמונה ומוסר רבים.38 ועל פסוק זה אמר רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה".39

ספר במדבר

עמודי פתיחה מעוטרים לפרשת שלח לך, ספר במדבר, כנראה מפרס, 1106. © בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים.

ספר במדבר הוא הרביעי שבין החומשים, והוא נקרא לפי הפסוק הפותח: "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְבַּר סִינַי בְּאֹהֶל מוֹעֵד" (א 1).40 בספר 11 פרשות הכוללות 36 (ל"ו) פרקים,41 ולפי תוכנו הוא מתחלק לשלושה חלקים:
1. בני ישראל חונים בהר סיני, כולל תיאור המפקדים וקובצי חוקים ודינים (פרקים א-י);42
2. האירועים שקרו לבני ישראל בהמשך דרכם ובמהלך רוב תקופת נדודיהם "במדבר הגדול והנורא" (פרקים יא-יט);43
3. התרחשויות ומלחמות אחרי הגיעם של בני ישראל "אל קצה ארץ נושבת" (פרקים כ-לו).44
יש לציין כי חלוקה זו של הספר לשלושה חלקים כמעט שווים במספר הפרקים אינה משקפת את הזמן המתואר בכל אחד מהם: החלק הראשון (א-י) מתייחס לפרק זמן קצר ביותר של כ- 20 יום;45 החלק השני (יא-יט) מתאר את האירועים שקרו לבני ישראל במדבר עד מלחמת הכיבוש, היינו: במשך 38 שנה;46 ואילו החלק השלישי, כמו הראשון, מתייחס לתקופה קצרה ביותר.47 ספר במדבר מסתיים בחתימה דומה לזו של ספר ויקרא: "אֵלֶּה הַמִּצְוֹת וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר צִוָּה ה' בְּיַד מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל". ואולם בעוד ספר ויקרא חותם את המצוות שניתנו בהר סיני – ספר במדבר חותם את המצוות שניתנו "בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרֵחוֹ" (לו 13).

ספר דברים

הספר החמישי והאחרון בתורה, הנקרא על שם המילה השנייה בפסוק הפותח: "אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן" (דברים א 1).48 בספר 11 פרשות הכוללות 34 (לד) פרקים.49
ספר דברים שונה מארבעת קודמיו: הספר חוזר על אירועים שקרו לעם במצרים ובמדבר ונזכרו בחומשים קודמים. את האירועים האלה חוזר ומספר משה "מתוך האספקלריה האישית שלו",50 כנאומי פרידה מן העם לפני מותו. משה סוקר בנאומיו את האירועים שקרו לבני ישראל בשנות נדודיהם, חוזר ומזכיר לעם את החוקים והמשפטים שנתן להם ה' בברית חורב,51 ומפציר בהם לשמור את דברי התורה והברית, לאהוב את ה' ולעבדו.52
כאמור, ספר זה חוזר על דברים שנאמרו בקודמיו,53 אך חזרה זו נועדה לתכלית מוגדרת – להציג לבני ישראל את המבט הכפול: את ההסתכלות לאחור, על אירועי העבר, ואת המבט לעתיד, "בשביל לשנן להם את המצוות והחוקים והמשפטים והאזהרות שאמר להם עד עתה ומה שיהיה עליהם לקיים כשיבואו לארץ ישראל".54
ספר דברים, ואתו התורה כולה, מסתיימים במות משה, "עבד ה'", בערבות מואב. בן מאה ועשרים שנה היה משה במותו ואף על פי כן "לֹא כָהֲתָה עֵינוֹ וְלֹא נָס לֵחֹה" (לד 5 – 7), ולא קם נביא כמוהו עוד בישראל "אֲשֶׁר יְדָעוֹ ה' פָּנִים אֶל פָּנִים" ואשר עשה – בשליחות האל – אותות ומופתים "לְעֵינֵי כָּל יִשְׂרָאֵל" (לד 10 – 12).

רעיונות מרכזיים בנאומי משה

נאומיו של משה נועדו להזכיר לעם את קורותיו עד כה, ובכלל זה מעמד סיני ועשרת הדיברות, כדי להדריך ולהזהיר את העם העומד עתה להיכנס לארץ כנען: "משה… שם לפני ישראל את החוקים המשמשים כתנאי הברית ביחד עם דברי מוסר ותוכחה ואזהרות לשמור את התורה, ועם הבטחות של שכר בעד קיום הברית, ואיומים של עונש על הפרת הברית".56
בספר דברים מושם דגש מיוחד על האמונה באל אחד – "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד" – ועל החובה של כל יחיד מישראל לאהוב את ה' – "בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ" ולעבוד אותו בלבדו.57 הברית עם ה' מחייבת נאמנות מוחלטת ובלעדית, ומכאן האיסור על עבודת אלילים, שעונשה בַּצֹּורֶת, גלות ואובדן,58 ומכאן החובה לְבַעֵר את עבודת האלילים מן הארץ.59
בנאומיו משה חוזר ומזהיר את העם כי לעתיד, כאשר יישבו בארץ הטובה, עליהם לזכור ולדעת כי כל הטוב בא להם מן האֵל מיטיבם.60 זאת ועוד: ה' יקיים את בריתו עם האבות ואת הבטחותיו להם, בתנאי שבני ישראל ומנהיגיהם61 ישמרו ויקיימו את דברי הברית: "וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה וּשְׁמַרְתֶּם וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם" כי אז "וְשָׁמַר ה' אֱלֹהֶיךָ לְךָ, אֶת הַבְּרִית וְאֶת הַחֶסֶד אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ" (דברים ז 12 – 14).
משה, שהנהיג את עם ישראל והכיר היטב "את טבע יצרו… שפזיזות וקשיות עורף בהם", מצא לנכון להזהירם פעם אחר פעם לשמור את התורה ולקיים את דברי הברית "מפני שבתנאי זה שיקיימו את מצוות התורה נכנסו לארץ" ואם לא יקיימו, ייאלצו לצאת "לחיי מרודים של שביה". אחרי שסיים משה את כל נאומיו ודבריו, הוא הקדיש את נאומו האחרון לפרידה מן העם כשהוא מברכם "כברך אב את בניו" לפני מותו.62

ספר תורה ששרד מקהילת רודוס (יוון) שנספתה בשואה, נכתב בספרד, מאה 14 – 15.
© בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים.

העשרה - קישורים

הטקסט המלא והמנוקד של התורה – במאגר ספריא

אתר 929 – תנ"ך ביחד

מאמרים על ספר בראשית לפי סדר הפרקים – באתר דעת

מאמרים על מצרים במקורות ישראל ועל ספר שמות לפי סדר הפרקים – באתר דעת

מאגר מידע על סיפורי הראשית בספר בראשית – באתר מקראנט

מאגר מידע על סיפורי האבות בספר בראשית באתר מקראנט

מאגר מידע על חוקי התורה – באתר מקראנט

פרשנות ומאמרים לספר ויקרא – באתר דעת

פרשנות ומאמרים לספר במדבר – באתר דעת

פרשנות ומאמרים לספר דברים – באתר דעת:

מפת מסעי בני ישראל במדבר – באתר מקראנט