הרעות – מערך שיעור

שני דפי עבודה לתלמידים: א. אמירות על חברות ב. שיר הרעות

< 1 דקות

מצורפים שני דפי עבודה. הראשון עוסק במשפטים על החברות מתוך ארון הספרים היהודי-ישראלי ודרכם הלומדים יבררו מה המשמעות של החברות וערכה.

הדף השני מתמודד עם שירו של חיים גורי הרעות ודרכו הוא מברר את המשמעות והאחריות שיש בחברות והקשרים שהיא יוצרת.

 

דף עבודה על חברות

 

דף עבודה על שיר הרעות