כל מה שבראתי בשבילך בראתי

בשיעור זה נלמד על המתח שבין שימור ופיתוח באמצעות מקורות מן העבר ומקרים מן ההווה.

כיתות ז - ישיעור אחד

מטרת הפעילות

  1. לפתח אצל התלמידים מודעות לחשיבות השמירה על הסביבה.
  2. להכיר את המדרש בקהלת רבה, פרשה ז.

 

מהלך הפעילות

פתיח

א. נחלק לכל תלמיד דף A4 לבן חלק ונבקש מהם לקלקל את הדף, להרוס אותו.

ב. כשהתלמידים יסיימו (לקמט, לקרוע, לקשקש וכדומה) נבקש מהם להחזיר את הדף למצבו הראשוני.

ג. נשאל את התלמידים:

מה המסקנה שלכם בנוגע למה שעשיתם לדף?

שלב 1: כל מה שבראתי בשבילך בראתי

נחלק לתלמידים את דף המקורות ללימוד בחברותות "כל מה שבראתי בשבילך בראתי" – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

שלב 2: שימור מול פיתוח

המקור הראשון שלמדנו קורא לאדם לשמור על העולם כמו שהוא.

הפסוק מספר בראשית קורא לאדם גם לפתח את העולם.

  • חשבו על דוגמאות של פיתוח הפוגע בסביבה.
  • כיצד אפשר לדעתכם לפתח את העולם ועם זאת למנוע (או לצמצם) את הפגיעה בסביבה?

שלב 3: ניתוח מקרה

א. נחלק לתלמידים את דף העבודה "כביש 6 כמקרה בוחן" – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

נבקש מהתלמידים לקרוא את המקרה ולענות על השאלות שאחריו.

נעמוד עם התלמידים על המתח שבין שימור לפיתוח כאשר שני הערכים מתנגשים זה בזה.

סיכום: חיים של מעשים טובים

נסחו את התפקיד של האדם בעולם לאור המקורות שלמדתם.