וּנְתַנֶה תוקף

פיוט קדום מאוד ששולב בתפילת מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים. מתאר את יום הדין בשמים, שבו עומדים למשפט האדם והעולם. בימינו חוברו לפיוט לחנים חדשים.

< 1 דקות

התפילה "וּנְתַנֶה תוקף" נאמרת בבית הכנסת בראש השנה (וביום הכיפורים) בתפילת מוסף כנוסח עדות אשכנז, ספרד, איטליה ומקצת עדות המזרח. התפילה נקראת על שם שתי המילים הפותחות אותה, והיא מבוססת על פיוט קדום מאוד, שנכתב כנראה בארץ ישראל לפני יותר מאלף שנה.קטעים מן הפיוט הקדום התגלו במחזורים עתיקים וכן בגניזת קהיר.

המסורת מייחסת את התפילה לרבי אמנון, שעל פי האגדה חי בעיר מגנצא שבגרמניה בתקופת מסעי הצלב. הפיוט מתאר, בעיני האדם המאמין, את יום הדין בשמים – את האל היושב על כיסא מלכותו כדי לשפוט את בני האדם, את מלאכי השמים הנחפזים בפחד וברעדה, את קול השופר הגדול – ואת הדממה. בקהילות רבות נוהגים לשיר קטעים רבים מן הפיוט, ובימינו נתחברו לפיוט לחנים חדשים.2

"וּנְתַנֶה תוקף" - החלק הראשון

                                                                         פירושים

"וּנְתַנֶה תוקף קְדוּשַׁת היום                 נספר על הקדושה של ראש השנה,

כי הוא נורא ואיום,                             כי היום הזה מעורר חרדה ופחד.

ובו תינשא מלכותך

וייכון בחסד כיסאך                             המלכות והמשפט של אלוהים יתבססו על חסד ורחמים.

ותשב עליו באמת.                                 ותשב עליו ביושר, בצדק.

אמת כי אתה הוא דיין

ומוכיח, ויודע וְעֵד,

וכותב וחותם וסופר וּמוֹנֶה,

ותזכור כל הנשכחות,

ותפתח את ספר הזיכרונות

ומאליו ייקרא,

וחותם יד כל אדם בו.

ובשופר גדול ייתקע,

וקול דממה דקה יישמע,

ומלאכים יחפזון,                                  המלאכים יחפזו, ימהרו,

וחיל ורעדה יאחזון,                             ויתמלאו פחד ורעד (מפחד יום הדין).

ויאמרו: הנה יום הדין

לפקוד על צבא מרום בדין.                  לפקוד את המלאכים, יצורי השמים,

כי לא יזכו בעיניך בדין.                       שעומדים גם הם לדין.

וכל בָּאֵי עולם יעברון לפניך כבני מָרוֹן               כל האנשים בעולם יעברו לפניך, זה אחר זה, כמו בני צאן.

כְּבַקָרַת רועה עדרו                                כמו שהרועה עורך ביקורת על העדר שלו

מעביר צאנו תחת שבטו                       תחת מקל הרועים.

כן תעביר ותספור וְתִמְנֶה

ותפקוד נפש כל חי                                תזכור את כל בני האדם.

ותחתוך קצבה לכל בריותיך               אתה תקציב שנות חיים לכל האנשים שבראת.

ותכתוב את גזר דינם…"

הנוסח המלא והמנוקד של תפילת "ונתנה תוקף" כולל תמצית סיפורו של ר' אמנון ממגנצא וכן הקלטות של הפיוט מפי חזנים, על פי מסורות של קהילות שונות – באתר פיוט:

http://old.piyut.org.il/textual/172.html