זכויות העובד – במקרא ובהלכה

דיני העבודה שבתורה – שהם המקור להלכה היהודית – היו השראה לדורות מבחינת זכויות העובד ויחסי עובד-מעביד. כבר בתקופת חז"ל העניקה ההלכה לעובד מעמד חסר תקדים בהשוואה למערכת המשפט שהייתה נהוגה בעולם העתיק.

< 1 דקות

חוקי המקרא עוסקים במעמדו של העובד – הפועל או בעל המלאכה – וקובעים את זכויותיו כשכיר שהתחייב לבצע עבודה, אך – בניגוד לעבד – אינו משועבד לה.
חוקי המקרא מציגים דיני עבודה, "שיש בהם השראה לדורות",1 ובהן: זכותו של הפועל השכיר העובד בכרם, בשדה או בבית לאכול בזמן עבודתו: "כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ וְאָכַלְתָּ עֲנָבִים כְּנַפְשְׁךָ שָׂבְעֶךָ", "כִּי תָבֹא בְּקָמַת רֵעֶךָ וְקָטַפְתָּ מְלִילֹת בְּיָדֶךָ" (דברים כג 25 – 26).2
חוקי העבודה במקרא כוללים את איסור הלנת שכרו של השכיר: שכיר יום מסיים את מלאכתו עם ערב, ואסור להלין את שכרו עד למחרת אלא יש לשלם לו תוך 12 שעות: "לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר" (ויקרא יט 13), וכן: "לֹא תַעֲשֹׁק שָׂכִיר עָנִי וְאֶבְיוֹן מֵאַחֶיךָ אוֹ מִגֵּרְךָ אֲשֶׁר בְּאַרְצְךָ… בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ…"3
התורה מדגישה את תלותו של השכיר בשכר עבודתו לצורך קיומו ורואה בהלנת שכר עֲבֵרָה לא רק על דיני ממונות – אלא גם על דיני נפשות:4 "כִּי עָנִי הוּא וְאֵלָיו (=אל שכרו) הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ." לפיכך התורה מתרה במעסיק המלין שכר עובדיו – "וְהָיָה בְךָ חֵטְא" (דברים כד 14 – 15).
ההלכה הגדירה את זכויות השכיר ביחסיו עם מעבידו, "בעל הבית", והעניקה לעובד מעמד חסר תקדים במערכת המשפט של העולם העתיק: חז"ל קבעו כי "חוזה העבודה מחייב את המעביד… אך אינו מחייב את העובד",5 לדוגמה: פועל שהתחייב לעבוד יום שלם – יכול לחזור בו באמצע היום ולהודיע על הפסקת עבודתו.6 וכך גם אם התחייב לעבוד שבוע או חודש.
לפי דיני המשפט העברי, רשאי העובד – אך לא המעביד – להתחרט ולחזור בו במהלך עבודתו, ואת שכרו יקבל בהתאם לזמן שעבד. במקרה שבו קיבל השכיר את כל שכרו מראש – יחזיר למעביד את החלק היחסי עבור הזמן שבו לא עבד. זכות זו של העובד מעוגנת ברעיון המכונן של יציאת מצרים ומעמד הר סיני: "'כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים' (ויקרא כה 54) – עֲבָדַי הם, ולא עבדים לעבדים."7 בני ישראל יצאו מן השעבוד במצרים וקיבלו על עצמם את התורה, ומכאן ואילך אין הם עבדים עוד לבני אנוש – אלא הם עַבְדֵי ה' העובדים את ה' בלבד (ולא את מעבידם).
בימי הביניים (המאה ה-15) נקבע בפסיקה כי שכיר המחליט שלא להשלים את עבודתו אינו חייב לנמק למעביד את החלטתו. עם זאת הוגדר בהלכה נימוק שאינו מאפשר לעובד לחזור בו מהתחייבותו, והוא: "מחמת היוקר" – בנימוק שהשכר שעליו הסכים תחילה נמוך מדי, או שבמָקוֹם אחר משלמים שכר גבוה יותר. במקרה זה – מחייבים את העובד ("כופין אותו") לעמוד בהתחייבות ולסיים את העבודה. אך אם מבקש העובד להפסיק את עבודתו מסיבות אחרות, כגון מחלת אשתו או אחד מילדיו – על המעביד לאפשר לו להשתחרר ממחויבותו.
פסיקות אלו מעידות כי בהלכה היהודית "אין שום השתעבדות לעבודה". ובעניין גובה התשלום קבעה ההלכה את העיקרון של "מנהג המדינה", היינו: לפי הנהוג במקום או בתחום המקצועי. עיקרון זה גם קובע אם העובד זכאי להטבות נוספות על שכרו, כגון – שתייה ומזון. ובמקורות חז"ל נזכרים מעין "הסכמי עבודה קיבוציים" של ימינו, ובהם תקנות וכללים הנוגעים לכלל העובדים בתחום – ובהם צַמָרִים וצַבָּעִים (שעסקו בעיבוד צמר לאריגה), נחתומים (אופים), סַפָּרִים וכן בַּלָנִים (עובדים בבתי מרחץ), סַפָּנִים ועוד.8
תקנות קיבוציות אלו נועדו לקבוע כללי עבודה ואחריות ולהגן על העובדים מפני שרירות לבו של המעביד.9
לצד זכויותיו של העובד קבעה ההלכה גם את חובותיו, כגון: אם קיבל כלי לתיקון, ובמהלך עבודתו קלקל את הכלי – הוא חייב לשלם את הנזק לבעליו. וזאת מאחר שפועלים ובעלי המלאכה הם במעמד של "שומרי שכר"10 – היינו: מה שנמסר להם לעבודה או לתיקון הוא בבחינת פיקדון שנמצא אצלם למשמרת (תמורת שכר) והם אחראים לשלמותו. ואם גרמו נזק – המעביד או בעל החפץ רשאי לקזז משכרם את דמי הנזק.