חול המועד

הימים שבין החגים בפסח ובסוכות שאינם חול וגם אינם חג.

< 1 דקות

ימי החול הכלולים במועד, בחג – והם הימים שבין יום החג הראשון ליום החג האחרון. בפסח יש חמישה ימי חול המועד – בין החג הראשון (הפותח בליל הסדר) ובין היום השביעי של פסח. בסוכות יש שישה ימי חול המועד – בין החג הראשון של סוכות ובין שמחת תורה (שמיני עצרת).

ימים אלה – כשמם כן הם: ימי חול השייכים למועד, לחג, ולפי ההלכה מותר לעשות בהם מלאכות דחופות בלבד וכן נוהגים בהם מקצת המנהגים והדינים הקשורים לחג, לדוגמה: לא מקיימים מנהגי אבלות בימי חול המועד ולא יושבים שבעה (אך קוברים את המת).

בחול המועד, כמו בחג, בתפילות בבית הכנסת אומרים הלל, קוראים בתורה ומתפללים תפילת מוסף בכל אחד מימי חול המועד. לפי חלק מהדעות, וזו המסורת הרווחת בארץ, אין מניחים תפילין בחול המועד. יש המקפידים בימים אלה ללבוש בגדים חגיגיים. מסכת מועד קטן במשנה (סדר מועד) מוקדשת כולה לימי חול המועד.