יצחק אלפסי (הרי"ף)

אחד מגדולי הפוסקים. רוב חייו חי ופעל במרוקו (המאה ה-10) ושימש סמכות הלכתית לקהילות צפון אפריקה וספרד.

< 1 דקות

ר' יצחק אלפסי, פוסק ואיש הלכה, ידוע בכינויו רי"ף – ר' יצחק פסי, מן העיר פֵס שבמרוקו (1013 – 1103). נולד בכפר ליד העיר פֵס, התחנך בישיבת קירואן שבטוניסיה, ובסיום לימודיו חזר לפס ולימד בה. בשנת 1088, בגיל 75, עבר לספרד, תחילה לקורדובה, אך לאחר כמה חודשים – ללוסינה, שם עמד בראש ישיבה גדולה והעמיד תלמידים רבים, ושם נפטר בשיבה טובה בגיל 90.

על משפחתו אין בידינו פרטים, אך ידוע כי בנו יעקב נמנה עם תלמידיו בישיבת לוסינה. תלמיד מפורסם אחר של רי"ף בישיבת לוסינה היה ר' יהודה הלוי. מעריכים כי היצירה ההלכתית בספרד הגיעה לשיאה בסוף המאה ה-11 בזכות פעילותו של ר' יצחק אלפסי, שהתפרסם כחכם בעל ידע עצום. המשורר משה אבן עזרא, שחי בדור שאחרי רי"ף, תיאר אותו במילים: "חכמתו הייתה עמוקה, ואין דומה לה, ועטו מהיר עד שאי אפשר להתחרות עמו."
רי"ף התרפסם בעיקר בזכות ספרו הגדול, "ספר ההלכות", "המשמש עד היום אחד מספרי היסוד בספרות ההלכה."1 ספר זה מקיף את שלושת הסדרים המשותפים לשני התלמודים, הבבלי והירושלמי – סדר מועד, סדר נשים וסדר נזיקין, ובו סיכום כל ההלכות בסדרים אלו שהיו רלבנטיות לזמנו, בתוספת הלכות מתוך המסכתות ברכות וחולין2 והלכות אחרות מן התלמוד.

הספר מעוצב כקיצור לתלמוד ומכאן כינויו "תלמוד קטן". ר' יצחק אלפסי השמיט את קטעי המשא והמתן התלמודי וכן חלקים שלמים שאינם עוסקים בהלכות ולא כלל דיונים הלכתיים על מצוותשהיו תיאורטיות כבר בימיו (כגון: הקרבת קרבן פסח).

"ספר ההלכות" הוא ספר פסיקה המרכז את ההלכות לפי סדרן בתלמוד, אך כולל גם דברי אגדה, שלפי הערכת רי"ף היו בעלי ערך מעשי ויישומי: דרכי התנהגות ודברי מוסר. הספר מביא לעתים פירושים למילים קשות בערבית ומסכם את דיוניו בפסיקה בנושאים המצויים במחלוקת בתלמוד. לספר ההלכות של ר' יצחק אלפסי קדמו ספרי הלכה מקיפים אחרים, כגון "ספר הלכות גדולות" – אך ספרו של רי"ף עלה עליהם בהיקפו ובאיכותו.
רי"ף שימש סמכות הלכתית לקהילות ספרד וצפון אפריקה, ויהודים רבים נהגו לשלוח אליו את שאלותיהם. כמה מאות מתשובותיו, שנכתבו במקור בערבית ותורגמו לעברית, שרדו עד ימינו.
ר' יצחק אלפסי נחשב לפוסק בר סמכא גם בדורות שבאו אחריו, וספר ההלכות שכתב זכה להערכת גדולי הפוסקים, ובהם רמב"ם, ר' יוסף קארו וחכמי אשכנז. בעקבות ספר ההלכות של הרי"ף נכתבו פירושים והשלמות לדבריו, ובהם תוספות שכתב רשב"ם.
בשנת תשט"ז – 1956 הקימו עולים ממרוקו את המושב כפר הרי"ף צפונית לקריית מלאכי – על שמו של ר' יצחק אלפסי.