כתבי יד ודפוסים של התנ"ך

המקרא הועתק והודפס אלפי פעמים לאורך הדורות.

< 1 דקות

כתבי היד העתיקים ביותר של התנ"ך שהגיעו לידינו הם קטעי מקרא רבים – ובהם ספר ישעיהו כמעט בשלמותו – שנשתמרו ונתגלו במגילות מדבר יהודה, מתקופת הבית השני ואחריה. קטע מקראי עתיק נוסף הוא פפירוס נש: קטע שנכתב על נייר פפירוס לפני יותר מאלפיים שנה, במאה ה-1 לפני הספירה או במאה שלאחריה, ובו עשרת הדיברות והקטע שמע ישראל.
מן העת העתיקה ועד סוף תקופת המשנה והתלמוד (המאה ה-6 לספירה) נכתבו כל הספרים – ובהם ספרי התנ"ך – על מגילות קלף. ורק בתחילת ימי הביניים החל השימוש במִצְחָף – כתב יד עשוי דפי קלף (בדרך כלל) וכרוך כספר. אחד מכתבי היד המכורך הראשונים של התנ"ך – ואשר נחשב למהימן ביותר – הוא כתר אֲרָם צוֹבָה, שנכתב במאה ה-10 בטבריה ונשמר בשלמותו עד אמצע המאה ה-20, עד לפרעות ביהודי חאלב ושריפת בית הכנסת. כתב יד קדום אחר מן המאה ה-10 הוא כתב יד ששון, ובו כל ספרי התנ"ך – אך לא כל הספרים בשלמותם, מאחר שחלק מן הדפים אבדו
ברבות השנים. כתב יד עתיק של התנ"ך שהגיע אלינו בשלמותו הוא כתב יד לנינגרד, שנכתב בשנת 1009 בקהיר ושרד על כל ספריו ודפיו. בכתבי היד רבים של התנ"ך יש גם עיטורים ואיורים, כגון: עיטורים למילת הפתיחה של כל אחד מספרי התנ"ך; איורים לדף האחרון ולקולופון1 של הספר, כתיבת הערות המסורה בצורת עלים, פרחים ובעלי חיים ועוד.
המצאת הדפוס במאה ה-15 הביאה למהפכה בעולם הספר: בעוד שכל עותק של כתב יד היה נעשה בהזמנה אישית בידי מומחים ואומנים ועלה ממון רב, אפשרה טכנולוגית הדפוס הדפסת מספר רב של עותקים בתהליך מהיר וזול יחסית. הספר העברי הראשון שיצא לאור בדפוס היה תורה עם פירוש רש"י (איטליה, 1475), והתנ"ך המודפס הראשון יצא לאור בכרך אחד ובניקוד בדפוס שונצינו בשנת (1488).

בתחילת המאה ה-16 (1516 – 1517) נדפסה המהדורה הראשונה של מקראות גדולות בידי דניאל בומברג בוונציה. עיצובה של מהדורה חלוצית זו התבסס על כתבי יד רבים בסיועו של נזיר, שהיה יהודי מומר, ולפיכך לא התחבב על היהודים. מהדורה זו כללה הערות קרי וכתיב לפי המסורה, תרגום לארמית, פירוש רש"י ופירוש אבן עזרא.

בעקבות יחסם המסויג של היהודים למהדורה הראשונה, נדפסה כמה שנים לאחר מכן מהדורה חדשה של מקראות גדולות, שהוכנה לדפוס בידי מלומד יהודי מתוניס (יעקב בן חיים אבן אדוניהו).

התנ"ך השלם הראשון שסודר ונדפס במדינת ישראל, ראה אור בהוצאת קורן, משנת תשכ"ב – 1962 ואילך. מהדורה זו "תוכננה בידי יהודים וגם נדפסה בידי יהודים ויצאה לאור על ידי יהודים."2
בשנת תשס"א – 2001 יצאה לאור מהדורה מיוחדת של תנ"ך ירושלים, המבוסס על כתב היד של כתר ארם צובה ועל מחקר הנוסח של הרב מרדכי ברויאר.3 ספר התנ"ך על מהדורותיו הוא בימינו אחד הספרים הנדפסים והנמכרים ביותר בעולם – וגם בישראל.