צאינה וראינה

חיבור שכלל מקורות יהודים רבים מסודרים על פי פרשות השבוע. הספר נכתב ביידיש על מנת שגם מיש אינם יודעים עברית ברמה טובה יוכלו לקראו.

< 1 דקות

ספר שכתב יעקב בן יצחק אשכנזי מהעיר יאנוב שבפולין בסוף המאה ה- 16. הספר, הכתוב ביידיש מוקדמת ("עברי-טייטש") מכיל מגוון פירושים, דרשות וסיפורים, המבוססים על מקורות יהודיים רבים ומסודרים לפי פרשות השבוע, ההפטרות וחמש מגילות.

מחבר הספר רצה לקרב את המקורות היהודיים לקוראים שלא הבינו עברית די הצורך, כלומר – לנשים שלא למדו תורה או לגברים שלא השלימו את לימודיהם. משום כך הספר כתוב בלשון פשוטה ובהירה וגם אינו מתרגם ומפרש כל פסוק – אלא מבחר פסוקים בלבד.

צאינה וראינה זכה לביקוש רב ולתפוצה גדולה ביותר – "אין עוד כדוגמתו בספרות היידיש ספר שזכה לפופולריות כה גדולה, לתפוצה כה רחבה, לחיים כה ארוכים ולמהדורות כה רבות". הספר תורגם ללטינית, אנגלית, גרמנית, צרפתית, עברית ועוד. מהדורות של הספר נדפסות גם בימינו, בעברית או באנגלית, לעתים במהדורות דו-לשוניות, יידיש מול התרגום.1