רד"ק – ר' דוד קמחי

פרשן מקרא שחי ופעל בצרפת (מאות 13-12), בן למשפחת דקדקנים ופרשנים מספרד. פרשנותו למקרא מעוגנת בלשון ובדקדוק ומתפלמסת עם הפרשנות הנוצרית.

< 1 דקות

רד"ק – ר' דוד קמחי (1160 – 1235): פרשן מקרא ודקדקן, נולד ופעל בפרובנס שבדרום צרפת. רד"ק היה בן למשפחת דקדקנים ופרשנים מספרד, ובהם אביו יוסף קמחי ואחיו משה קמחי, ששימשו "צינור להעברת תורת הדקדוק והפרשנות הספרדית לחוג היהדות שלא ידע ערבית".1

רד"ק כתב פירוש לתורה – לספר בראשית, לנביאים ראשונים ואחרונים, וכן לספרי תהלים ודברי הימים. פרשנותו של רד"ק מבוססת על גישת הפשט ומעוגנת בעקרונות מתחום הלשון, הניקוד, הדקדוק, פירוש המילים והמסורה. בפרשנותו התייחס רד"ק גם למאורעות היסטוריים2 ועסק בקביעת זמנם של הנביאים.

פירושיו נדפסים בימינו במהדורות של מקראות גדולות, והיו שהעידו עליו ואמרו: "אם אין קמח (=קמחי) – אין תורה". בפירושו לספר תהלים יצא רד"ק נגד הפרשנות הנוצרית לתנ"ך,3 ובסוף פירושו לספר הוסיף מאמר בשם "תשובת הרד"ק להנוצרים". בתחום הלשון כתב את "ספר המכלול" ובו שני חלקים – חלק הדקדוק וחלק השורשים, שהוא מילון לשפה העברית. 4