רמב"ן

ר' משה בן נחמן (המאה ה-13), מגדולי חכמי ימי הביניים. פרשן התורה והתלמוד, איש קבלה ומנהיג, רופא ויועץ למלך ארגון. ייצג את היהודים בוויכוח ברצלונה, שבעקבותיו נאלץ לעזוב את ספרד ועלה לארץ ישראל.

< 1 דקות

מבוא

רמב"ן – ר' משה בן נחמן1 (1195 – 1270 בערך) – היה "אחד מענקי הרוח הגדולים שהעמידה יהדות ספרד לדורותיה". רמב"ן היה בעל השכלה רחבה בכל תחומי היהדות וגם בתחומי המדע והתרבות של תקופתו. הוא היה מנהיג ציבור ומורה הוראה לתלמידיו – ולציבור הרחב, פרשן התורה והתלמוד (הבבלי), איש קבלה, רופא ויועץ למלך ארגון.2

רמב"ן נטל על עצמו את התפקיד של "מפשר, מתווך ומרגיע" במחלוקות פנים-יהודיות של זמנו,3 ואף יצא להגנת היהדות והיהודים בוויכוח עם הנוצרים – הוא ויכוח ברצלונה. כאשר נאלץ לעזוב את ספרד (בעקבות ויכוח ברצלונה), עלה לארץ ישראל ופעל לחידוש היישוב היהודי בירושלים. "אישיותו של הרמב"ן היא מן המעניינות ביותר בין גדולי חכמי ימי הביניים".4

מעט יוצרים: קטע הפתיחה מתוך: איגרת רמב"ן לבנו הבכור נחמן

"שְׁמַע בְּנִי מוּסַר אָבִיךָ וְאַל תִּטּוֹשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ" (משלי א 8).
והתנהג תמיד לדבר בנחת כל דבריך לכל אדם בכל עת.
ובזה תינצל מן הכעס שהיא המידה הרעה להחטיא את האדם.
וכן אמרו חז"ל:
כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו, שנאמר:
"הָסֵר כַּעַס מִלִּבֶּךָ וְהַעֲבֵר רָעָה מִבְּשָׂרֶךָ" (קהלת יא 10) –
ואין רעה אלא גיהינום, שנאמר: "וְגַם רָשָׁע לְיוֹם רָעָה" (משלי טז 4).
וכאשר תינצל מן הכעס – תעלה על לבך מידת הענווה,
הטובה מכל הטוב, שנאמר: "עֵקֶב עֲנָוָה יִרְאַת ה'" (משלי כב 4).

על פי חיים דב שעוועל, כתבי רבנו משה בן נחמן, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תשכ"ז – 1967, עמ' שעג – שעד.

רמב"ן - תולדות חייו

רמב"ן נולד בשנת 1195 (ויש הגורסים – 1990) בעיר גֵירונה, במחוז קַטַלוּנְיָה שבצפון ספרד. רמב"ן היה "ראשון למעלת משפחתו". לא ידוע על ייחוס מיוחד מצד אביו או אמו, ואף על פי כן הגיע למעמד של מנהיגות ציבורית ודתית "כחלק מהותי מן המהפך החברתי והציבורי" שהנהיג יחד עם ר' יונה גירונדי.5
לרמב"ן נולדו ארבעה בנים – נחמן בנו בכורו, שלמה, יוסף ויהודה – וגם בנות, ששמותיהן לא ידועים. רמב"ן למד תורה אצל שני גדולי תורה מפרובאנס.6 לפרנסתו עבד כרופא,7 ויחד עם זה עמד בראש ישיבה בעירו. השפעתו כאיש הלכה וכפרשן התלמוד התפשטה באמצעות "תלמידיו וממשיכי דרכו הגדולים שפעלו בספרד כמאה וחמישים שנה אחריו".8
במהלך הפולמוס הגדול (1232) על ספרו הפילוסופי של רמב"ם – "מורה הנבוכים" יצא רמב"ן להגנת רמב"ם ופעל לביטול החרם על ספרו, ולעמדתו זו "הייתה חשיבות עצומה בשיכוך הוויכוח החריף".9
בגֵירונה, עירו של רמב"ן, פעל חוג מקובלים, שהפכו את תורת הקבלה לספרות כתובה וגלויה ופעלו להפצתה. רמב"ן התנגד לפעילות זו והקים "אסכולה אחרת" שהסתייגה משימוש במרכיבים עיוניים לא יהודיים, וראתה בקבלה "שיטה נסתרת, שאין להפיצה ברבים אלא להעבירה על פה מפי הרב אל התלמיד המסור".10 לפעילותו של רמב"ן בתחום הקבלה הייתה חשיבות רבה "בהתפתחות הקבלה לכדי תופעה מרכזית ביהדות".11

בשנת 1263 נערך "ויכוח ברצלונה" וארבע שנים אחר כך – בעקבות תוצאות הוויכוח ותיעודו בידי רמב"ן – הוא נאלץ לברוח מספרד. רמב"ן עלה לארץ ישראל, כנראה בלי בני משפחתו, ונפטר בעיר עכו, כשלוש שנים לאחר עלייתו.

רמב"ן - פרשן התורה

פירושו של רמב"ן לחמשת חומשי התורה12 "נמנה עד היום עם מיטב היצירה של פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים". שילוב הקבלה בפרשנות התורה היה חידושו העיקרי של רמב"ן, והדבר נתן בכך "דחיפה של ממש" לעיסוק בתורת הסוד במאות 13 – 14 בספרד.
רמב"ן הרבה לשלב בפירושיו את מדרשי חז"ל, את פירושי רש"י – למרות שלעתים קרובות חלק עליו, ובמידה פחותה – אך ביקורתית יותר – את פירושיו של אברהם אבן עזרא. "העמקה ויסודיות" מאפיינים את פירוש רמב"ן לתורה, לצד ניסיון למצוא את המשמעות הנסתרת הטמונה בכתוב.13
פירוש רמב"ן לתורה כולל עיסוק מרובה בטעמי המצוות, וכן חיפוש אחר משמעויות שהן בבחינת רמז וסימן לדורות הבאים, דוגמת העיקרון הפרשני "'מעשה אבות סימן לבנים": מה שאירע לשלושת האבות הוא סימן ורמז למה שיקרה בעתיד לעם ישראל.14
פירוש רמב"ן לתורה מעיד על "הבנה פסיכולוגית עמוקה לנפש הדמויות",15 אך אין הוא נרתע מביקורת עליהן – ובכלל זה ביקורת על מעשי האבות והאמהות.16 לפי עדות רמב"ן נועד פירושו למשוך את לבם של הקוראים בכתיבה בהירה "ובקצת דברים נעימים",17 והוא כולל דברי נחמה ועידוד לעם ישראל.
רבים הושפעו מפירוש רמב"ן לתורה, במיוחד אותם שהשתייכו לחוגי המקובלים.18 על פירוש רמב"ן לתורה נכתבו כמה פירושים, ובהם פירושו של ר' יוסף קארו. פירוש רמב"ן לתורה היה גם אחד הספרים הראשונים שנדפסו בעברית, ובימינו הוא כלול ברוב המהדורות של "מקראות גדולות".

רמב"ן - פרשן התלמוד

יצירתו של רמב"ן קשורה, רובה ככולה, "באופן ישיר" לפרשנות התלמוד, ובראש ובראשונה לספר חידושיו על התלמוד (הבבלי), "הפותח דף חדש במקצוע זה". 19פרשנות רמב"ן לתלמוד היא המשך ישיר לשיטתם של "בעלי התוספות"20 – אך גם מוסיפה ומחדשת עליה: פירוש רמב"ן אינו עוסק בביאור שוטף של הסוגיות, אלא מתרכז "בהעלאת הנקודות המחדשות בלבד".
רמב"ן הניח כי הסוגיה מוכרת וידועה ללומד, ולפיכך הציע רק את החידושים בצירוף "משא ומתן הדרוש לליבונם". חידושי רמב"ן אינם כוללים את כל מסכתות התלמוד, אך נוסף עליהם כתב רמב"ן את ה"לקוטות" – אוסף של דיונים "קצרים וארוכים" על נושאים הלכתיים שבהם ביקש לחלוק "על העמדות המקובלות בספרות הרבנית שעד זמנו".
למפעלו הפרשני של רמב"ן לתלמוד הייתה השפעה רבה על התפתחות פרשנות התלמוד ולימודו גם בספרד וגם בכל תפוצות ישראל – "עד עצם היום הזה".21

רמב"ן בארץ ישראל

בקיץ של שנת ה' אלפים כז – 1267 הגיע רמב"ן לחוף עכו, שהייתה אז בשלטון הצלבנים, ומשם המשיך בדרכו ובא לירושלים ביום ט' באלול. עליבותה של העיר ומצבם העגום של היהודים הונצחו במכתב לבנו שבספרד אך לא ריפו את ידיו: הוא ארגן מחדש את שרידי הקהילה בירושלים ובנה בעיר בית כנסת על מבנה שהיה הרוס בחלקו. עלייתו של רמב"ן לירושלים ופעילותו לשיקומה היו ביטוי מעשי לתפיסתו כי יישוב ארץ ישראל הוא בבחינת מצוות עשה.
שהותו של רמב"ן בירושלים הייתה קצרה יחסית (כשנה בערך), ובכל זאת שימשה "אבן שואבת" ליהודים רבים. בכך תרם רמב"ן במחשבה ובמעשה ליישובה מחדש של ירושלים בסוף המאה ה- 13.23
מירושלים חזר רמב"ן לעכו, שם הייתה באותם ימים הקהילה היהודית הגדולה והחשובה ביותר בארץ, ושם חי עד יום מותו בשנת ה' אלפים ל' – 1270 בגיל 76. בעכו נתגלה בימינו (תשל"ב – 1972) חותם של רמב"ן עם הכיתוב: "משה בר נחמן ננ גירונדי חזק".24

ועוד על כתבי רמב"ן

פרסומו של רמב"ן לדורות קשור "ביצירתו הספרותית הענפה",25 שכללה כאמור פרשנות מקרא ותלמוד, חיבורים בנושאים הלכתיים,26 דרשות ואיגרות. רמב"ן כתב את "ספר הגאולה", ספרי הַשָׂגוֹת (=ביקורות), וכן תשובות רבות לשאלות, אך לידינו הגיעו רק כ- 100 מהן.
רמב"ן תיעד את גרסתו לוויכוח ברצלונה ב"ספר הוויכוח". הוא השאיר אחריו ארבע דרשות בכתב, שבהן סיכם "רבים מרעיונות היסוד שלו", וכן כמה איגרות – בהן שתיים שכתב לבנו בכורו נחמן: אחת המתארת את ארץ ישראל וירושלים, והשנייה – המפורסמת יותר – איגרת מוסר הידועה בשם "איגרת רמב"ן" ונדפסת כיום גם בסידורי תפילה.27

רמב"ן כתב גם פיוטים, אך רק מעטים מהם הגיעו לידינו.28 כתביו, איגרותיו ודרשותיו של רמב"ן (פרט לפירושיו לתורה ולתלמוד) קובצו בימינו בשני כרכים – "כתבי רבנו משה בן נחמן".29

העשרה - קישורים

"שער הגמול" – ספר של רמב"ן, בההדרת יהודה איזנברג, תשס"ב, באתר 'דעת'

ויכוח הרמב"ן (מעין פרוטוקול של הוויכוח) – באתר דעת

מאמר של מזל דורי, פירוש להקדמת הרמב"ן לבראשית – באתר דעת

מאמר של מזל דורי, פירוש לשיר הפתיחה של הרמב"ן לפירוש לתורה – באתר דעת

מאמר של יעקב אדלשטיין, על תולדות בית כנסת הרמב"ן – באתר דעת

מאמר של יהודה אייזנברג, "ספר איוב בתפיסת הרמב"ן" – באתר דעת

מאמר של מאיר רפלד, דמותו של קין בעיני רש"י ורמב"ן – באתר דעת