טקס ליום זכויות האדם הבינלאומי – פעילי זכויות אדם (יסודי)

ב-10 בדצמבר מציינים ברחבי העולם את יום זכויות האדם הבינלאומי. הטקס המוצע כאן מדגיש את העשייה של פעילים למען זכויות אדם. הטקס יתקיים בפורמט כיתתי בכיתות בית הספר השונות (כיתות א-ה), ויעבירו אותו תלמידי כיתות ו לאחר תהליך של למידת הנושא ותכנון הטקס.
הטקס מותאם ללמידה מרחוק, וניתן להתאימו גם ללמידה בכיתה.

משך הטקס כ20 דקות

הקדמה

ב-10 בדצמבר מציינים ברחבי העולם את יום זכויות האדם הבינלאומי. בתאריך זה, בשנת 1948, חתמה העצרת הכללית של האו"ם על "ההכרזה לכל בָּאֵי עולם בדבר זכויות האדם". ההכרזה נוסחה בעקבות זוועות מלחמת העולם השנייה, והיא מציגה את זכויות האדם הטבעיות שיש לכל אדם מעצם היותו אדם. מטרת ההכרזה היא לנסח את עקרונות היסוד שעליהם צריכה להיות מושתתת כל חברה אנושית. הסעיף הראשון בהכרזה קובע כי "כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם." ובסעיפים הבאים, שלושים במספר, קובעת ההכרזה שורה של זכויות יסוד המוענקות לאדם מעצם היותו אדם. את נוסח ההכרזה המלא תוכלו לקרוא בקישור.

בעקבות ההכרזה נכתבו אֲמָנוֹת בינלאומיות נוספות בדבר זכויות אדם, שעליהן מסתמכות הרשויות במדינות שחתמו עליהן. לדוגמה: אמנת זכויות הילד, אמנה בדבר מעמדם של פליטים, האמנה לביעור אפליה נגד נשים ועוד.

גם בית המשפט העליון במדינת ישראל מסתמך בפסיקותיו על ההכרזה ועל האֲמָנוֹת השונות. למרות זאת, בכל רגע נתון מופרות זכויות של בני אדם ברחבי העולם, ולכן יש צורך להמשיך ולקיים את יום זכויות האדם הבינלאומי – כדי להזכיר לכולם שכל אדם זכאי לזכויות בסיסיות מעצם היותו אדם: הזכות לחיים, לחירות, לביטחון אישי, לשוויון, לחופש ביטוי ועוד.

טקס זה מדגיש את עשייתם של פעילים למען זכויות אדם. בפער בין הרצוי (עולם שבו כל זכויות האדם נשמרות) לבין המצוי (עולם שבו הן לעיתים מופרות) פועלים פעילי זכויות האדם, שאינם מוכנים לעמוד מנגד לנוכח הפרות של זכויות אדם שמתרחשות במקומות שונים בעולם. מטרת הטקס היא לעודד את התלמידים לפעול בדרכים דומות לאלה של הפעילים למען הזכויות.

הטקס המוצע כאן חותם תהליך למידה ויצירה של תלמידי כיתות ו שנמשך כשבועיים.

* הערה: משך הפעילות המצוין בראש העמוד מתייחס לאורכו של הטקס בלבד.

קהל היעד: א-ו
שכבה מבצעת: ו
פורמט הטקס: טקס וירטואלי במסגרת כיתתית

מהלך הטקס בקיצור

התלמידים יציגו את נושא הטקס, ישמיעו שיר המבטא את רעיון השוויון בין בני האדם, ואחרי קטע קישור נוסף יציגו סרט וידאו קצר (או מצגת קצרה) שהכינו ובו מסופר על פעיל או פעילה למען זכויות אדם. אחרי כמה מילות סיכום, יושמע שיר המבטא אחווה בין בני אדם או רצון ליצור עולם טוב יותר.

כמה פרטים טכניים

 • הטקס יתקיים באמצעות zoom או כלי מתאים אחר לקיום מפגש סינכרוני. להדרכה על השימוש ב-zoom היכנסו לפורטל משרד החינוך.
 • הטקס יתקיים במסגרת כיתתית ולא שכבתית/בית ספרית.
 • לשיקולכם: האם תרצו לבקש מהתלמידים להתלבש בדרך מסוימת לכבוד המפגש, או דווקא לתת דרור לאישיותם בלבוש.

תהליך הלימוד לפני הטקס - תלמידי כיתות ו

ספרו לתלמידי כיתות ו על יום זכויות האדם הבינלאומי, ועל ההחלטה לקיים השנה טקס וירטואלי העוסק בפעילים למען זכויות אדם. הטקס מיועד לכלל תלמידי בית הספר ויועבר במתכונת כיתתית. ספרו לתלמידים שהם יתכננו את הטקסים ויעבירו אותם לכיתות השונות. הם ילמדו על זכויות אדם ועל פעילי זכויות אדם, יחולקו (או יתחלקו) לקבוצות של 4-3 תלמידים (בהתאם למספר הכיתות בבית הספר), וכל קבוצה תבנה טקס עבור אחת הכיתות.

הערה: חשוב שהמחנכות או המחנכים ילוו את התלמידים בתהליך בניית הטקס. אנחנו ניתן פורמט כללי מומלץ, אך הוא אינו מחייב. חשוב לשים לב להבדל בין הכנת טקס לתלמידי כיתות א להכנת טקס לתלמידי כיתות ה.

נושאי הלימוד המומלצים:

היכרות עם השיח בדבר זכויות אדם:
לימוד של הטקסט "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם", והרקע לניסוחו.
ללימוד הזכויות השונות תוכלו להיעזר במצגות העוסקות בזכויות אדם באתר פרזנטציה בריבוע. תוכלו להיעזר גם בסרטונים של האגודה לזכויות האזרח. במסגרת שיעורי אנגלית תוכלו לצפות בסרטון שממחיש את סעיפי האמנה באמצעות אנימציה, ובסרטון שיצרו בני נוער למען זכויות אדם.

לימוד טקסטים (או קטעים מתוך טקסטים) מתוך התרבות היהודית-ישראלית שיש להם זיקה לשיח על זכויות אדם. דוגמאות לטקסטים:

מגילת העצמאות של מדינת ישראל.

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת־הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם׃ (בראשית א, כז)

 

לפיכך נברא אדם יחיד בעולם,
ללמד שכל המאבד נפש אחת, מעלין עליו כאלו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת, מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא.
מפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו: "אבא גדול מאביך" […]
להגיד גדולתו שלמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,
שאדם טובע מאה מטבעות בחותם אחד,
וכולן דומין זה לזה,
ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טָבַע את כל האדם בחותמו שלאדם הראשון, ואין אחד מהן דומה לחברו.
(מתוך: משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד משנה ה)

 

הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. (משנה, מסכת אבות, פרק ד משנה ג)

 

כל אדם יהי חופשי ובלתי מוגבל באמונתו או בכפירתו, כמו בלאומיותו. ואם יקרה, שיֵשבו בתוכנו גם בני אמונה אחרת, בני לאום אחר, נעניק להם הגנת כבוד ושוויון זכויות חוקי. (בנימין זאב הרצל, מדינת היהודים, "תאוקרטיה", עמ' 78).

 

אם אבקש את השורש לאותה רוח עברית חדשה […] אמצאהו ברעיון מלכותו של אדם […] והתכוונתי לכל אדם […] הם כֻּלָם בצלם-אלהים נוצרו […] (זאב ז'בוטינסקי, "בני מלכים")

 

לפעול ברוח הדת משמע לאחד את הנתון בפירוד, לזכור שהאנושות כשלמות אחת היא בנו האהוב של אלוהים. לפעול ברוח הגזע משמע להפריד, לקרוע, לבתר את בשרה של האנושיות החיה. האם כך יאה לכבד אב – לענות את בנו? כיצד אנו יכולים לשמוע את המילה "'גזע" ולא לחוש כל מוסר כליות? … גזענות היא שטניות, רוע גמור. (אברהם יהושע השל, נאום שנשא בשנות החמישים של המאה ה-20).

 

כשנודע לי מה שקרה בשואה נשבעתי שאני אלחם על כך שאף בן אדם לא יושפל. ומאז אני לוחמת לזכויות האדם. (שולמית אלוני)

חשוב להרחיב על כל אחד מהכותבים או הטקסטים, ולתאר את ההקשר שבו נכתבו הדברים – כך, לדוגמה, חשוב להבהיר שהשל הוא אדם דתי וכותב מתוך השקפת עולם דתית, וכמובן לספר על ההקשר שבו פעל ושבו נאמרו דבריו.

אפשר להזמין את תלמידי שכבת ו למפגש זום עם פעיל או פעילה למען זכויות אדם, כדי לשמוע על העשייה שלהם. תוכלו למצוא בוויקיפדיה רשימה של ארגוני זכויות אדם בישראל. לחלופין, אפשר לצפות בסרטונים שבהם פעילי זכויות אדם מספרים על העשייה שלהם.

לאחר תהליך הלימוד, חלקו את התלמידים לקבוצות.

 • כל קבוצה תכין סרטון שאורכו 3-2 דקות (או מצגת בהיקף דומה) על פעיל או פעילה למען זכויות אדם. התלמידים יכולים לבסס את הסרטון על חומרים שמצאו ברשת, או על התכנים במצגת המצורפת. חשוב שהסרטון יהיה הרבה פחות עמוס במידע, ושכמות הטקסט הכתוב בו תהיה מועטה יחסית. את הסרטון או המצגת יציגו התלמידים במסגרת הטקס.
  את השאלות הבאות אנחנו משאירים לראש היצירתי של התלמידים: איזה סוג של סרטון הם יפיקו? מה יהיה הסגנון שלו?
  התלמידים מוזמנים להיעזר בטיפים לצילום וידאו מוצלח בקישור.
 • תלמידי הקבוצה יתכננו את מהלך הטקס ואת חלוקת התפקידים ביניהם (גם בהיבטים של התכנים וגם בהיבט הטכני – לדוגמה: מי משתף את המסך?). מומלץ להתאמן על הטקס: לדוגמה, שתי קבוצות יכולות להיפגש, וכל קבוצה תציג את הטקס שתכננה.

הציגו לתלמידים את מהלך הטקס שמופיע בהמשך, וציינו לפניהם שזוהי רק דוגמה, שאינה מחייבת אותם. להפך – כל רעיון יצירתי שלהם יתקבל בברכה, וכך גם כל שיר או סרטון שמתאימים לנושא.

המורה שבכיתה שלה מעבירים את הטקס, תלווה את התלמידים שמנהלים את הטקס ותתמוך בהם טכנית, וגם תדאג לכך שהתלמידים הצופים יהיו במצב "השתק" בזום כך שלא ישמעו אותם במהלך הטקס.

בשיעור שלאחר הטקס מומלץ לשוחח עם תלמידי הכיתה על הטקס שבו צפו: מה הם למדו מהטקס? מה חשו או חוו במהלך הטקס? כדאי לשתף את תלמידי כיתה ו, שעמלו על הכנת הטקס, במשוב של התלמידים.

מהלך הטקס

מילות פתיחה

כמה מילות פתיחה שיציגו את נושא הטקס. מילות הפתיחה יכולות להיאמר בצורה של שיחה בין הילדים המעבירים את הטקס – כל אחד מהמשבצת שלו בזום.


דוגמה למילות פתיחה המתאימות לתלמידים בכיתות א-ב:

 • היום נציין בטקס את יום זכויות האדם הבינלאומי.
 • מהן זכויות אדם?
 • אלה הזכויות שמגיעות לכל אדם – לא משנה אם הוא גבר או אישה, ילד או מבוגר.
 • לא משנה באיזו מדינה הוא חי או מה הדת שלו.
 • ואילו זכויות מגיעות לכל אדם?
 • [אפשר שכל ילד ירים שלט בזמן שהוא אומר בקול את הזכות]
 • הזכות לכבוד
 • הזכות לביטחון אישי
 • הזכות ללמוד
 • ועוד…

דוגמה למילות פתיחה המתאימות לתלמידים בכיתות גבוהות יותר:

 • היום נציין בטקס את יום זכויות האדם הבינלאומי.
 • מהן זכויות אדם?
 • אלה הזכויות שמגיעות לכל אדם באשר הוא.
 • ב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" שנחתמה באו"ם מציינים אילו זכויות מגיעות לכל אדם.
 • למשל… [אפשר שכל ילד ירים שלט בזמן שהוא אומר בקול את הזכות]
 • הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי
 • הזכות לחופש תנועה ומגורים
 • הזכות לחירות הדעה והביטוי
 • הזכות לחינוך
 • לכולנו מגיעות זכויות כי כולנו שווים.
 • כמו שנכתב ב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם":
  "כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם".
 • שווים אבל שונים.
 • חז"ל אמרו את זה מזמן…
 • מי?
 • חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה. הם אמרו:
  "ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טָבַע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהן דומה לחברו."
השמעת שיר פתיחה העוסק בכך שכולנו שווים ושונים

הקרנת שיר מתוך יוטיוב.
(אם יש פתיח לפני השיר, מומלץ לכוון מראש את הסרטון לתחילת השיר).

אפשרות אחרת: לקראת הטקס כל תלמידי כיתות ו ייצרו קליפ שבו כל אחד מהם שר קטע מהשיר הנבחר, או כל קבוצה שרה קטע, או כמה ילדים שמייצגים את כיתות ו ישירו ויקליטו את עצמם. ניתן להשתמש בפלייבק או בשירותיהם של תלמידים מביה"ס שיודעים לנגן.


להלן הצעות לשירים:

הסבר לשם מה צריך את יום זכויות האדם

המשך השיחה בין הילדים.


לדוגמה:

 • יופי, אז לכולם מגיעות זכויות. אם כך, בשביל מה צריך את יום זכויות האדם?
 • כי במציאות לא תמיד שומרים על הזכויות של בני האדם.
 • מזל שיש אנשים שלא מוכנים להשלים עם המצב ונלחמים למען הזכויות של אחרים.
 • כמו האיש/ה המיוחד/ת שנספר לכם עליו/ה עכשיו.
מכירים גיבור/ת זכויות

מקרינים סרטון קצר של 3-2 דקות או מצגת קצרה שהכינו התלמידים על פעיל או פעילת זכויות אדם.

מילות סיכום

לדוגמה:

 • איזה איש מיוחד/איזו אישה מיוחדת!
 • כמוה/כמוהו יש רבים ומיוחדים, אך רובם פחות מוכרים…
 • בזכות אנשים כאלה העולם שבו אנו חיים טוב יותר.
משמיעים שיר סיום העוסק באחווה בין בני אדם או ברצון ליצור עולם טוב יותר

הקרנת סרטון יוטיוב עם שיר שיסיים את המפגש.

אפשרות אחרת: השיר יוקרן כקליפ שהוכן על ידי תלמידי כיתות ו.


להלן הצעות לשירים:

מה שקראתם כאן הוא רק הצעה– תוכלו לשנות את הפורמט, להוסיף תכנים או לשנותם כרצונכם. לחצו על כפתור הורדת הקבצים כדי להוריד את הטקס בשתי גרסאות: כקובץ – WORD שאותו תוכלו לערוך כרצונכם, וכקובץ PDF - שאותו לא ניתן לערוך.

  הכנו טקסטים במיוחד בשבילך


  רשמו את שמכם ואת כתובת המייל שלכם, ותוכלו להוריד את קבצי הטקס.
  מבטיחים לא להטריד. אנו שולחים מיילים רק כשצריך :)
  להורדת קבצים