התנחלות שבטי ישראל

התיישבותם של שבטי ישראל בארץ - מרביתה בעבר הירדן המערבי ומקצתה בעבר הירדן המזרחי – כמתואר בספר יהושע.

< 1 דקות

התנחלות שבטי ישראל מתוארת בספר יהושע (יג 17 – יט 51), והיא התפרסה בחלקה גם בעבר הירדן המזרחי.
נחלת שבט שמעון – שנטמע בשבט יהודה – הייתה בדרום, באזור באר שבע.
נחלת שבט יהודה – באזור חברון ובשפֵלת יהודה, ואחר כך – גם בירושלים. שבט בנימין ישב מצפון ליהודה, מיריחו במזרח ועד כפירה שבמערב.
שבט אפרים התיישב בהרי שומרון ומערבה מהם, עד חוף הים התיכון.
חצי שבט המנשה ישב מצפון לשבט אפרים – ועד הגבול הדרומי של השבטים יששכר, זבולון ואשר.
בצפון – באזור הגליל התחתון – ישבו השבטים זבולון ויששכר.
שבט אָשֵׁר ישב ברצועת החוף של הגליל המערבי ועד העיר צור.
נחלתו של נפתלי הייתה מזרחית לזו של אָשֵׁר ומקבילה לה .
דן, שראשית ישיבתו באזור הקרוי בימינו גוש דן, נדד צפונה והתיישב מדרום לחברון.
שניים וחצי שבטים – ראובן, גד וחצי שבט מנשה – התיישבו בעבר הירדן המזרחי, בגלעד ובבשן.1
שבט לוי לא קיבל נחלה משלו, אלא רק את ערי הלויים שהיו פזורות בנחלות שבטי ישראל האחרים.2 תיאור מפורט של גבולות הנחלות  של שבטי ישראל – בספר יהושע פרקים יג – כא.