עשרת הניסיונות של אברהם

תיאור חייו של אברהם דרך 10 אירועים בספר בראשית.

< 1 דקות

מושג זה ראשיתו בספרות חז"ל, שביקשו להסביר את מה שלא נאמר בתורה – את הסיבות והנימוקים לבחירתו של אברהם. בניגוד לנח, שבחירתו מנומקת בהיותו "צַדִּיק תָּמִים" (בראשית ו 9) – אין התורה מנמקת את בחירתו של אברהם. חז"ל ביקשו למלא את החסר, וייחסו את בחירתו של אברהם לעמידתו בעשרה ניסיונות, כמו שכתוב במשנה: "עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע כמה [גדולה] חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום [על הקדוש ברוך הוא]".1
המדרש אף מוסיף ומסביר כי אברהם נבחר לכל הניסיונות הקשים הללו בזכות מעלותיו וגדולתו: "אמר רבי יונתן: היוצר הזה (=אלוהים) אינו בודק קנקנים מרועעים (=רעועים), שאינו מספיק לקוש (=להקיש) עליהם אחת – עד שהוא שוברם. ובמי הוא בודק? בקנקנים יפים, שאפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים. כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים, שנאמר (תהלים יא 5): "ה' צַדִּיק יִבְחָן".2
לעשרת הניסיונות של אברהם יש הגדרות שונות. רמב"ם בפירושו למשנה3 הגדיר עשרה ניסיונות שכולם מעוגנים בכתוב ומבוססים על המסופר בספר בראשית, ואלו הם: 1. "לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ" (יב 1); 2. הירידה למצרים בגלל הרעב – "וַיְהִי רָעָב, בָּאָרֶץ" (יב 10); 3.לקיחת שרה לבית פרעה (יב 15); 4. מלחמתו של אברהם בארבעת המלכים (יד 15); 5. לקיחת הגר לאישה בעקבות עקרותה המתמשכת של שרה (טז 2); 6. ברית המילה שאברהם נצטווה עליה בימי זקנתו (יז 10); 7. לקיחת שרה לבית אבימלך, מלך גרר (כ 2); 8. גירוש הגר, אחרי שילדה בן לאברהם (כא 10); 9. גירוש בנו ישמעאל (כא 11); 10. עקידת יצחק (כב).
חז"ל דרשו את הדמיון הלשוני במקרא בין הניסיון הראשון – לניסיון האחרון: בשני הניסיונות האלה פותח הציווי בביטוי היחידאי "לך לך"; בשניהם יש דירוג של הקושי בניסיון: בניסיון הראשון אברהם נדרש לצאת "מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ" – ובניסיון האחרון הוא נצטווה לקחת לעקידה "אֶת בִּנְךָ, אֶת יְחִידְךָ, אֲשֶׁר אָהַבְתָּ, אֶת יִצְחָק". בשני הניסיונות לא נזכר היעד המדויק: בראשון נצטווה אברהם ללכת "אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ" – ובאחרון: "עַל אַחַד הֶהָרִים אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךָ". ועל כך דרשו חז"ל: "ולמה לא גילה לו? כדי לחבבו בעיניו, וליתן לו שכר על כל דיבור ודיבור… משהה הקדוש ברוך הוא ומתלא עיניהם של צדיקים (=גורם לצדיקים לתלות בו עיניהם, לחכות), ואחר כך הוא מגלה להם טעמו של דבר."4
המסורת על עשרת הניסיונות של אברהם נזכרים גם באחד הספרים החיצוניים – בספר היובלים (יז 17).