ספר יצירה

חיבור מיסטי קדום וקצר מאוד, שנכתב בארץ ישראל (בעברית). מאחר שהבריאה הייתה במאמר האל, מנסה הספר לחשוף את רזי יצירת העולם תוך התבססות על 22 אותיות הא"ב (והמספרים 1 - 10).

< 1 דקות

"ספר יצירה" הוא חיבור מיסטי קדום וקצר מאוד, שנכתב בעברית בארץ ישראל ובו עמודים אחדים, שבהם שישה פרקים קצרים המחולקים ל"משניות".1 מחברו של הספר אינו ידוע, וכך גם זמן כתיבתו: יש הטוענים כי הספר נכתב במאה ה-4 לספירה ואף מוצאים לכך סימוכין בתלמוד הבבלי,2 ואחרים סבורים כי נכתב אי שם בין המאה ה-2 למאה ה-6 לספירה. מאחר ש"ספר יצירה" מצומצם בתוכנו וכולל טרמינולוגיה ייחודית – הוא קשה להבנה להדיוטות ואף לחוקרים.
"ספר יצירה" עוסק בעקרונות של בריאת העולם, באופן התהוותו של היקום ובמבנהו, ומבקש לחשוף "רבדים סמויים ועמוקים של דרכו של האל בבריאת העולם וקיומו". וכך הגדיר זאת מחבר הספר במשפט הפתיחה: "בל"ב (=32) נתיבות פליאה חכמה חקק יה, ה' צבאות אלוהי ישראל אלוהים חיים… וברא את עולמו". 32 הנתיבות הן פלאיות – נסתרות ונעלמות, ומורכבות מ-10 ספירות ומ-22 אותיות הא"ב – המצטרפות ל-32 "נתיבות". המושג "ספירות" במשמעותו המקורית מתכוון לספרות – למספרים מאחד עד עשר.3

לפי ספר יצירה, "בריאת העולם נעשתה בעזרת שלושים ושניים אמצעים, שהם מעין מכונת כתיבה: עשרים ושתיים אותיות ועשר ספרות", באמצעותן מבקש מחבר הספר לחשוף את "האמת המדעית בדבר הדרך שבה נברא העולם".4 "ספר יצירה" מבוסס על התפיסה כי במרכז הקוסמוס מצוי "היכל הקודש" או "מעון קודשו" של ה', וממנו מתפשטים עשרה כיוונים אין-סופיים שהם "ספירות בלימה". מחבר הספר מגדיר חמישה ממדים ביקום: שלושת ממדי המרחב – אורך, רוחב וגובה, ובלשון הספר: צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה – וכן את מימד הזמן, "ראשית ואחרית", בצירוף מימד חמישי שהוא המימד המוסרי – טוב ורע.5

עשר "ספירות הבלימה" בספר יצירה פותחות בספירה הראשונה והעליונה שהיא "רוח אלוהים חיים… רוח הקודש", ואחריה – הספירה השנייה "רוח מרוח" – הספירה שבה נוצרו כ"ב (22) אותיות הא"ב. "ספר יצירה" מנסה לחשוף את אופן בריאת העולם ואת מבנהו, ומאחר שהבריאה נעשתה במאמרו של אלוהים, בדבריו, ואלו מורכבים ממילים ומאותיות עבריות – יש לחפש באותיות הא"ב את "כוח היצירה וכוח הקיום של המציאות בכללה".6 מן הספר עולה שרזי היצירה כבר נתגלו לאברהם אבינו, ובזכותם הגיע לאמונה באל אחד ולהכרה במציאותו של בורא העולם.7

"ספר יצירה" היה ברבות הימים "אחד מאבני היסוד של המחשבה היהודית בימי הביניים",8 ורבים כתבו עליו פירושים, ובהם: רס"ג – רב סעדיה גאון, ר' יהודה הלוי9 ורמב"ן, שלושתם מספרד (המאות 10 – 13), ר' יהודה החסיד מאשכנז, ור' יצחק סגי נהור מצרפת (המאות 12 – 13). ספר יצירה נדפס לראשונה בשנת תכ"ב – 1662 בעיר מנטובה שבאיטליה, ואף תורגם לשפות רבות ובהן לטינית (1552), גרמנית (1830), אנגלית (1877), צרפתית (1888), צ'כית (1921), איטלקית (1923), והונגרית (1931).
גרסה מדעית מקוונת של ספר יצירה – ברשת האינטרנט